Uitspraak: Accountant gaat in beroep tegen doorhaling

Een registeraccount is al drie keer eerder tuchtrechtelijk veroordeeld. In dit geval ging het om een schaderapport dat hij had opgemaakt. Hierbij zou de registeraccountant volgens de kamer niet professioneel, niet objectief en niet professioneel hebben gehandeld. Hiervoor kreeg de accountant een doorhaling van twee maanden als maatregel opgelegd.

Een bedrijf dat een conflict had met een accountantskantoor. De registeraccountant van dat accountantskantoor is door dat bedrijf ingehuurd. De waarde van de voorraad zou voor een te hoog bedrag in de boeken zijn opgenomen waardoor het bedrijf schade heeft opgelopen. De registeraccountant moest de hoogte van de schade vaststellen. Het accountantskantoor heeft zelf een beraming van de schade vastgesteld. De registeraccountant heeft hierop een reactierapport uitgebracht. Zowel het schaderapport als het reactierapport die door de registeraccountant is opgesteld, zouden een deugdelijke grondslag missen. Eveneens zou het beginsel van hoor en wederhoor niet zijn toegepast. Het accountantskantoor besloot de zaak aan de kamer voor te leggen.

De kamer oordeelde dat de registeraccountant inderdaad geen wederhoor had toegepast en de onderzoeksmethode onvoldoende had beschreven. De uitkomsten hadden onder voorbehoud moeten worden gepresenteerd. Het rapport is ook onvoldoende onderbouwd en onderzocht. Ook de berekening van de schade bevat onjuistheden. De registeraccountant had de bevindingen aan het accountantskantoor moeten voorleggen. De kamer is van mening dat de beginselen van objectiviteit niet zijn nageleefd en het accountantsberoep in diskrediet is gebracht.

De registeraccountant is in appel gegaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De registeraccountant krijg op bepaalde delen van zijn verweer gelijk. Zo heeft de kamer onjuist geoordeeld dat het onderzoek van de registeraccountant kenmerken vertoonde van persoonsgericht onderzoek. Ook is het College van mening dat geen wederhoor had moeten plaatsvinden.

Het College is wel van mening dat de registeraccountant in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Meer duidelijkheid was op zijn plaats geweest. Ook had beter moeten worden uitgelegd op basis van welke indicatoren de schade is berekend. Dit wordt de registeraccountant zwaar aangerekend. Het College kan zich niet vinden in de stelling dat de registeraccountant het accountantsberoep in diskrediet heeft gebracht.

Het College is van mening dat een tijdelijke doorhaling van één maand passend en geboden is en niet een doorhaling van twee maanden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant