Uitspraak: <strong>Accountant krijgt waarschuwing vanwege inschattingsfout bij familiebedrijf</strong>

In de zaak van een familiebedrijf waarin een broer en zus ruzie kregen tijdens een aandelenoverdracht, heeft de Accountantskamer een accountant een waarschuwing opgelegd. De accountant had een inschattingsfout gemaakt en had daardoor niet vakbekwaam en zorgvuldig gehandeld.

Aanleiding

In 2016 schonk de vader zijn aandelen in het familiebedrijf aan zijn zoon en dochter. De zoon kreeg een call-optie op de aandelen van zijn zus. In 2019 wilde de zoon zijn optie overzetten naar een nieuwe commanditaire vennootschap, waarvoor hij de medewerking van zijn zus vroeg. De accountant gaf de zus bij deze kwestie advies, waaruit zij afleidde dat het om een formaliteit ging. Toen de zus hiermee instemde, had de accountant geen passende maatregelen genomen om te voorkomen dat haar objectiviteit bedreigd werd. De optie werd uiteindelijk verplaatst en in 2021 wilde de broer deze uitoefenen tegen het afgesproken bedrag. Toen de zus hier niet mee akkoord ging, spande de broer een kort geding aan en kreeg de vordering toegewezen.

Inschattingsfout

De zus was ontevreden met de optreden van de accountant en stapte naar de Accountantskamer. Hieruit bleek dat de accountant niet vakbekwaam en zorgvuldig had gehandeld, omdat zij de zus had doen voorkomen dat het omzetten van de persoonlijke vennootschap naar een commanditair vennootschap een formaliteit was. Ook werd er geoordeeld dat de accountant in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit had gehandeld, omdat zij diensten verleende aan zowel de zus, de broer als de vader. Daarnaast schond de accountant de geheimhoudingsplicht door informatie die zij had over de zus openbaar te maken.

Omdat de klacht (gedeeltelijk) gegrond is, werd er een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd. De Accountantskamer vond een waarschuwing passend en geboden.

Lees de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Accountant

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant