Uitspraak: Accountant niet gestraft voor creatief boekhouden

De accountant is bij het CBb vrijgesproken van een beschuldiging van creatief boekhouden. De beschuldiging berust op het feit dat de cijfers negatiever zijn gepresenteerd dan daadwerkelijk het geval was. Door deze negatieve voorstelling moest het makkelijker zijn om een ontslagaanvraag bij het UWV mogelijk te maken wegens bedrijfseconomische redenen.

De ondernemer wilde van zijn ex af, die werkzaam was als administrateur voor de onderneming. De kantonrechter vond het ontslag onredelijk, maar hierover loopt nog een procedure. De vrouw besloot tegen de accountant een klacht in te dienen. Bij de ontslagaanvraag zat namelijk een opgestelde balans die door de accountant waren samengesteld.

Aan de klacht tegen de accountant liggen de volgende verwijten ten grondslag:

  • De accountant heeft in de balans van de onderneming per 30 november 2013 handmatig de post voorradenverminderd terwijl er niet geteld is, en voorts de post dubieuze debiteuren, waarvoor in de op 9 oktober 2013 opnieuw uitgebrachte jaarrekening al een te hoge voorziening was opgenomen, wederom (ten onrechte) heeft opgevoerd;
  • De voorlopige cijfers van de onderneming per 30 november 2013 anders luiden dan de al op 10 januari 2014 bekende definitieve cijfers over 2013, zodat de accountant die laatste cijfers aan het UWV had moeten (laten) presenteren.

De kamer oordeelde dat de klacht tegen de accountant ongegrond was. Het CBb sloot zich aan bij het oordeel van de kamer. De manier waarop de balans is vastgesteld is niet tuchtrechtwaardig. Daarnaast is niet aannemelijk gemaakt dat de accountant bij de ontslagaanvraag reeds de beschikking had over de definitieve cijfers van het jaar daarvoor. Dit is ook voldoende door de accountant toegelicht. Er is geen sprake van schending van fundamentele beginselen, zoals objectiviteit en integriteit.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant