Uitspraak: Accountant valt niets te verwijten, maar tandarts vindt van wel

Een tandarts was klant bij NAHV Accountants. In 2006 was een overeenkomst gesloten dat de jaarrekeningen zouden worden opgesteld en de belastingaangiftes zouden worden verzocht door de accountants. Voorheen deed een ander belastingadvieskantoor dit. Al snel ontstond een geschil tussen de tandarts en de accountants, nu de fiscus de aangiften corrigeerde.

De tandarts besluit een procedure te starten. NAHV zou niet aan haar zorgplicht hebben voldaan. De tandarts heeft aangevoerd dat er voldoende aanknopingspunten waren om de fouten die eerder door het andere accountants waren gemaakt, op te merken. NAHV had de aangiftes opnieuw moeten bekijken en moeten herstellen.

Daarnaast zou NAHV volgens de tandarts een fout hebben gemaakt. Het woonrecht van zijn voormalige echtgenoot had geen betrekking op de voormalige echtelijke woning. Wanneer hiermee rekening was gehouden, had een lagere belastingheffing plaatsgevonden, aldus de tandarts. Deze schade wil de tandarts vergoed zien. Ook wilde de tandarts de schade voor het ten onrechte niet maximaal aftrekken van studiekosten van zijn kinderen.

Zowel de rechtbank als het hof vond dat de accountant niets kan worden verweten en wezen de vorderingen af. Het hof komt tot het oordeel dat onvoldoende is toegelicht dat NAHV hem over de fiscale consequenties van een aanvullend echtscheidingsconvenant zou adviseren.

Daarnaast hebben de inspecteur en de tandarts een vaststellingsovereenkomst gesloten ten aanzien van de inkomstenbelasting voor 2001 en 2002. Deze overeenkomst is gesloten voordat NAHV werd ingeschakeld om een einde te maken aan het geschil.

Het ligt dan ook niet voor de hand om, ondanks de vaststellingsovereenkomst, een wijziging door de voeren voor de jaren 2001 en 2002. De inspecteur is ook niet verplicht om tot ambtshalve herstel over te gaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant