Uitspraak: Accountant wijst niet duidelijk op risico’s investering en handelt in strijd met fundamentele beginselen

Meneer K heeft in 2012 een ‘gouden handdruk’ ontvangen van € 480.000,-. Dit bedrag wilde hij beleggen. Meneer K heeft dit bedrag ondergebracht in een stamrechtvennootschap. Meneer K is van deze stamrechtvennootschap bestuurder. De Accountant heeft meneer K onder andere op 13 september 2012 geïnformeerd over mogelijke (uitbreiding van) investeringen in een onderneming en een Business Center van B. Voor de investering in het Business Center heeft de Accountant businessmodellen/overzichten opgesteld en toegezonden aan meneer K. Eén maand later, in oktober 2012, zijn B, B Holding B.V., meneer K en de stamrechtvennootschap een participatieovereenkomst aangegaan. Daarbij verwerft meneer K een belang van 12,5% in het Business Center. Daarnaast krijgt de stamrechtvennootschap de mogelijkheid om 10% van de aandelen van een vennootschap waarin C is ondergebracht. Deze participatieovereenkomst is door/onder supervisie van de Accountant opgesteld.

Accountant kon investeerder niet objectief informeren door lange zakelijke relatie met eigenaar

Meneer K heeft een klacht ingediend tegen de Accountant bij de Accountantskamer. Volgens meneer K heeft de Accountant gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Volgens meneer K kon de Accountant door zijn lange relatie met B meneer K niet meer objectief informeren over de investeringen in vastgoed of ondernemingen van B. Daarnaast heeft de Accountant meneer K onjuiste en onvolledige adviezen gegeven over de investeringen en hem niet gewezen op de bestaande risico’s.

De Accountant heeft op basis van een mondeling verstrekte opdracht de businessmodellen/overzichten toegezonden aan meneer K. Deze mondelinge opdracht is later niet schriftelijk bevestigd. De Kamer oordeelt dat de inhoud van deze businessmodellen/overzichten kenmerken hebben van de uitkomsten van een onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie. Op de werkzaamheden die zijn verricht om deze businessmodellen/overzichten op te stellen is standaard 3400 van de Nadere voorschriften controle- en andere standaarden van toepassing. Op grond van deze voorschriften diende de Accountant ervoor te zorgen dat hij het met meneer K eens was over de voorwaarden van de opdracht. Dit heeft de Accountant nagelaten. Daarnaast heeft de Accountant meneer K niet voorgelicht over de mogelijke risico’s die hij liep met zijn investeringen en de zekerheid die de hypotheken boden. Ook wat dit betreft is de Accountant tekortgeschoten, aldus de Kamer.

Accountantskamer: Accountant is tekort geschoten, ook indien hij enkel een toelichtende rol had

De Accountant voert als verweer dat hij slechts een informatieverstrekkende en toelichtende rol had in deze zaak. Echter, de Accountantskamer is van oordeel dat ook indien de rol van de Accountant beperkt was tot een toelichtende rol hij tekort is geschoten. Doordat de Accountant zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van standaard 3400 heeft de Accountant in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en professionaliteit. De Accountantskamer legt de maatregel van berisping op aan de Accountant.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant