Uitspraak: Accountants vragen faillissement aan zonder belangenafweging te maken

Meneer X wil een businesscentrum openen en is op zoek naar geldschieters. Hij spreekt daarom met een accountant af dat het accountantskantoor geldschieters zal zoeken tegen een ‘finders fee’. Uiteindelijk vindt het accountantskantoor drie geïnteresseerden. Eén van deze geïnteresseerden neemt 50% van de aandelen over van de directeur-grootaandeelhouder van het businesscentrum.

De overige 2 geïnteresseerden zeggen € 75.000,- in te brengen. Ook maken ze € 4.000,- over als lening en € 2.000 als ‘overboeking’. De 2 geïnteresseerden trekken zich echter al snel terug uit het project. Hiernaar stuurt het accountantskantoor twee keer een declaratie van € 6.050,- aan meneer X.

Kantonrechter wijst aanvraag voor faillissement af

Meneer X betaalt deze facturen niet. Dit omdat de twee geldschieters niet de beloofde € 75.000,- hebben ingebracht. Na kort overleg vraagt het accountantskantoor faillissement aan. Meneer X vraagt de directeur van het accountantskantoor om de aanvraag in te trekken, maar aan dit verzoek wordt geen gehoor gegeven. Meneer X stelt vervolgens voor om € 5.000,- te betalen. Ook dit voorstel wordt afgewezen door het accountantskantoor. De kantonrechter wijst de faillissementsaanvraag af. Volgens de kantonrechter verkeert meneer X niet in een toestand waarin hij heeft opgehouden te betalen.

Cliënt dient klacht in tegen accountants

Meneer X dient vervolgens een klacht in tegen de accountant en de registeraccountant die contactpersoon is van één van de vertrokken geldschieters. De accountants hebben het faillissement aangevraagd van het businesscentrum. Dit terwijl zij nog niet in een situatie verkeerde dat zij was opgehouden te betalen. Daarnaast waren er geen steunvorderingen aanwezig en had het accountantskantoor geen redelijk belang bij een faillissement. De accountants voeren verweer en stellen dat het dagelijks bestuur het kantoor vertegenwoordigt en dus ook het faillissement heeft aangevraagd. De Accountantskamer is het hier echter niet mee eens. Beide accountants waren partner en uit de pleitnota van de advocaat van de accountants blijkt dat er intern meerdere malen is overlegd over de faillissementsaanvraag. Beide accountants waren bij dit overleg aanwezig en zijn daarop dus tuchtrechtelijk aan te spreken.

Accountant moet zorgvuldige belangenafweging maken bij aanvraag faillissement

Een accountant mag civielrechtelijke rechtsmaatregelen nemen tegen een cliënt die de declaraties niet betaalt. Echter, daarbij moet de accountant wel een zorgvuldige belangenafweging maken. Dit volgt uit vaste rechtspraak van de Accountantskamer. Het is zeer ingrijpend om een faillissement aan te vragen en deze aanvraag ook door te zetten bij de rechter. Een accountant mag deze rechtsmaatregel daarom niet zomaar inzetten. In dit geval hebben de accountants geen belangenafweging gemaakt. Binnen vier maanden na de eerste declaratie is het faillissement aangevraagd. Daarnaast is het kantoor niet ingegaan op verzoeken van meneer X om de aanvraag in te trekken.

De Accountantskamer stelt dat de accountants alternatieve scenario’s hadden moeten bekijken. De accountants hadden onvoldoende inzicht in de financiële situatie van de klant. Hierdoor wisten zij niet of een eventueel faillissement wel zou leiden tot betaling. De Accountantskamer oordeelt dat de accountants het faillissement van de klant te snel hebben aangevraagd. Hierdoor hebben zij in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van professionaliteit. De accountants hebben onvoldoende oog gehad voor de gerechtvaardigde belangen van meneer X. De Accountantskamer legt daarom een waarschuwing op aan de accountants.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris of accountant.

Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant