Uitspraak: Onderzoeksplicht wilsbekwaamheid van cliënt dient voor het tekenen van notariële akte

Meneer Z is tussen 2011 en 2014 meerdere malen opgenomen in het ziekenhuis wegens onder andere darmkanker en prostaatkanker. Hij is op 7 december 2014 overleden. Meneer Z heeft bij testament van juli 2013 en aanvullend testament van december 2013 over zijn nalatenschap beschikt. Deze testamenten zijn verleden voor de notaris. Zijn drie dochters zijn benoemd tot erfgenamen. Eén van de dochters, mevrouw K, heeft een klacht ingediend tegen de notaris bij de Kamer voor het Notariaat. Zij is van mening dat de notaris in strijd heeft gehandeld met zijn zwaarwegende zorgplicht. Namelijk door de voornoemde testamenten te passeren zonder de wilsbekwaamheid te onderzoeken.

Dochter dient klacht in tegen notaris wegens niet onderzoeken wilsbekwaamheid

Volgens mevrouw K waren er voldoende indicatoren aanwezig om de wilsbekwaamheid van meneer Z in twijfel te trekken. Meneer Z was al 80 jaar oud en niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen of zelfstandig te wonen. Ook was hij ziek en verward. Hij had niet alleen kanker, maar leed ook aan dementie. Ook is er een vermoeden bij mevrouw K dat zijn partner hem heeft beïnvloed. Meneer Z was niet in staat zelf zijn financiën te regelen. Ook de medische beslissingen werden door zijn partner genomen. Daarnaast is het testament in de tuin van de buren getekend, in plaats van in de woning van meneer Z zelf. Dit zijn volgens mevrouw K voldoende omstandigheden om de wilsbekwaamheid van meneer Z in twijfel te trekken.

Geen aanleiding om te twijfelen aan wilsbekwaamheid

De Kamer overweegt dat het uitgangspunt is dat een cliënt van de notaris voor het tekenen van een notariële akte in staat moet zijn tot een redelijke waardering daarvan. Indien een notaris geen aanleiding heeft om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van een cliënt, hoeft hij het daarbij behorende stappenplan ook niet te volgen. Hierbij is onder andere van belang wat voor een indruk de cliënt in een gesprek maakt. Uit de verklaringen van de accountant volgt dat de accountant geen aanleiding zag om aan de wilsbekwaamheid van meneer Z te twijfelen. Hij zag er namelijk goed uit en hij vertoonde geen ziekteverschijnselen of iets dergelijks. Ook legde hij consistente verklaringen af en was het testament niet buitengewoon of bijzonder complex.

Kamer acht klacht ongegrond, zorgplicht niet geschonden door notaris

De Kamer oordeelt daarom dat de notaris voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij tijdens de besprekingen en het passeren van de akte, voldoende alert is geweest op de mate van wilsbekwaamheid. Hij had onvoldoende aanleiding om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van meneer Z. Bovengenoemde indicatoren die mevrouw K heeft aangevoerd, leiden niet zonder meer tot de conclusie dat meneer Z niet wilsbekwaam kan zijn geweest. De Kamer ziet daarom geen aanleiding om te oordelen dat de notaris tekort is geschoten in zijn zorgplicht en verklaart de klacht ongegrond.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een beroepsfout van een notaris? Of heeft u het vermoeden dat uw notaris u onjuist of onvolledig heeft ingelicht en/of geadviseerd? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten zijn vergaand gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, onder meer ten aanzien van notarissen, advocaten, makelaars en financiële dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant