Uitspraak: Accountantskamer legt maatregel van doorhaling op aan accountant die kwart miljoen euro van vereniging heeft gestolen

Meneer B is accountant-administratieconsulent en penningmeester van vereniging A. In de media zijn berichten verschenen dat er een kwart miljoen euro van Vereniging A gestolen zou zijn door meneer B. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (hierna: “Nba”) heeft meneer B vervolgens laten weten dat zij naar aanleiding van deze berichten overwoog om een tuchtklacht in te dienen. Bij deze tuchtklacht wilde de Nba een verzoek doen om de inschrijving van meneer B in het accountantsregister te laten doorhalen. Meneer B mocht hierop reageren.

Accountant kwam in geldnood doordat 25% van de klanten waren vertrokken en een cliënt weigerde te betalen

Nog dezelfde dag heeft meneer B contact opgenomen met de Nba. Meneer B heeft naar aanleiding van dit gesprek verschillende e-mails gestuurd aan de Nba. In deze e-mails heeft meneer B zijn persoonlijke omstandigheden en beroepsmatige activiteiten geschetst. In de tweede e-mail stelt meneer B dat de woning een flink blok aan zijn been was. Daarbij had hij dubbele woonlasten. Eén van de cliënten van meneer B adviseerde hem de woning te verbouwen zodat delen van de woning verhuurd konden worden. Meneer B is vervolgens in het najaar van 2011, met hulp van de betreffende cliënt, gestart met de renovatie van de woning. Eind augustus 2012 wilde een cliënt van meneer B niet betalen. Er was circa 25% van de klanten vertrokken. Dit was een tegenvaller van € 200.000,- waardoor het restant van de lening van ING niet kon worden afgelost.

Eind augustus 2015 is de fraude door het bestuur, naar zeggen van meneer B, bij toeval ontdekt. Na enige gesprekken is afgesproken om een en ander intern op te lossen. Meneer B mocht het bedrag in vijf jaar tegen 2% rente terugbetalen. De Nba concludeert dat meneer B door middel van een valse BTW-aangifte en overboekingen naar zijn eigen bankrekening voor bijna een kwart miljoen euro heeft gefraudeerd. In oktober 2015 is meneer B als penningmeester ontslagen. Sindsdien verloopt het terugbetalen aan stichting A minder vlot. Sindsdien is stichting A begonnen met zoveel mogelijk geld terughalen bij meneer B. Stichting A heeft onder andere zes auto’s in beslag genomen. De Nba heeft uiteindelijk een klacht ingediend tegen meneer B bij de Accountantskamer. Volgens de Nba heeft meneer B gehandeld in strijd met het bij wet bepaalde en in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. Dit doordat meneer B in de periode van februari 2013 tot oktober 2015 zonder toestemming geld heeft overgemaakt van stichting A naar zijn eigen rekening.

Accountant diende andere wegen te bewandelen om zo uit geldnood te komen

Meneer B heeft geen verweerschrift ingediend en is niet ter zitting verschenen. Het handelen waarover de Nba een klacht heeft ingediend is daardoor onbetwist gebleven. In één van zijn e-mails heeft meneer B erkend dat hij ‘een greep in de kas van stichting A’ heeft gedaan. De Accountantskamer oordeelt dat tuchtrechtelijk gezien voldoende aannemelijk is geworden dat meneer B in de periode tussen februari 2013 en oktober 2015 zonder toestemming geld heeft overgemaakt van de bankrekening van stichting A naar zijn eigen rekening. Dit gedrag dient volgens de Accountantskamer te worden gekwalificeerd als oneerlijk en onoprecht optreden. Daarnaast is dit gedrag in strijd met de wet- en regelgeving. Meneer B heeft door zijn handelen het accountantsberoep in diskrediet gebracht. De Accountantskamer ziet in de persoonlijke omstandigheden van meneer B geen grond om hem zijn gedrag niet aan te rekenen. Juist van een accountant had mogen worden verlangd dat hij andere wegen had bewandeld om zo uit geldnood te komen, aldus de Accountantskamer.

Meneer B heeft in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van integriteit en professioneel gedrag. De Accountantskamer acht in deze zaak de maatregel van doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers passend en geboden. Meneer B kan niet opnieuw worden ingeschreven in de registers voor de maximale duur van tien jaren. De doorhaling gaat twee dagen na de uitspraak al in nu het maatschappelijk verkeer ernstig risico loopt bij voortzetting van de accountantswerkzaamheden door meneer B.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant