Uitspraak: Adviseur hoeft bij opzegging zakelijke verzekeringen niet te wijzen op overlijdensrisicoverzekering

De partner van consument is als zelfstandige gaan werken voor bedrijf X. Hiervoor heeft zij haar financieel adviseur een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Omdat de partner geen partnerpensioen kon afsluiten, heeft de financieel adviseur geadviseerd om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In deze verzekering is consument de verzekeringsnemer en partner de verzekerde.

In 2012 is de partner in loondienst getreden bij bedrijf Y. Naar aanleiding hiervan heeft zij de financieel adviseur per e-mail gevraagd om de verzekeringen stop te zetten. De adviseur heeft vervolgens de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering stopgezet.

In augustus 2017 merkt consument op dat er maandelijks een bedrag door ASR wordt afgeschreven en vraagt de financieel adviseur om welke verzekering het gaat. De financieel adviseur laat weten dat het om de overlijdensrisicoverzekering gaat. De partner geeft aan dat deze verzekering samen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering stopgezet had moeten worden. De financieel adviseur laat weten dat alleen de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn stopgezet. De consument had zelf de levensverzekering op moeten zeggen.

Consument vordert betaling van vervallen en betaalde premies

De consument vordert de betaling van alle vervallen en betaalde premies van na 1 januari 2012 voor de overlijdensrisicoverzekering. De consument stelt dat de financieel adviseur de op hem jegens de consument rustende zorgplicht heeft geschonden. De adviseur had, naar aanleiding van de vraag van de partner om de verzekeringen stop te zetten, ook de overlijdensrisicoverzekering stop moeten zetten. De adviseur was daarnaast in ieder geval verplicht om op de overlijdensrisicoverzekering te wijzen. Omdat de verzekeringen voor bedrijf Y van de partner ook via de adviseur zijn afgesloten, had de adviseur bekend moeten zijn met de pensioenvoorzieningen van de partner. De zorgplicht bracht in dit geval mee dat Tussenpersoon de partner er op had moeten wijzen dat de verzekering niet was beëindigd.

De financieel adviseur stelt dat consument zelf overlijdensrisicoverzekering op had moeten zeggen

De financieel adviseur stelt dat zij uit het verzoek van de partner om de verzekeringen op te zeggen, niet had hoeven opmaken dat het hier ook de overlijdensrisicoverzekering betrof. De overlijdensrisicoverzekering is immers door de consument in privé afgesloten. De partner had zelf aan moeten geven dat de overlijdensrisicoverzekering opgezegd had moeten worden nu deze voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.

Daarnaast stelt de financieel adviseur dat de consument pas na vijf jaar heeft opgemerkt dat de premies nog werden afgeschreven en dat dit een risico van consument is. De consument heeft niet aan zijn schadebeperkingsplicht voldaan waardoor er sprake is van eigen schuld. Consument heeft ook dekking en dus voordeel genoten van de overlijdensrisicoverzekering.

Kifid: financieel adviseur schendt zorgplicht niet door overlijdensrisicoverzekering niet op te zeggen

Het Kifid oordeelt dat de financieel adviseur uit de e-mail van de partner niet had hoeven opmaken dat het naast de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook ging om de overlijdensrisicoverzekering. Het Kifid stelt dat het hier ging om een verzekering op naam van consument. Het was aan consument om de financieel adviseur te informeren over opzegging van de overlijdensrisicoverzekering. Daarnaast werd in de e-mail met het verzoek van de partner om de verzekeringen op te zeggen gesproken over terugstorting van maandelijkse premies. De overlijdensrisicoverzekering kende een jaarlijkse premie. Hierdoor hoefde de financieel adviseur niet op te maken dat het naast de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook ging om de overlijdensrisicoverzekering. Het Kifid stelt dat de financieel adviseur zijn zorgplicht jegens consument niet heeft geschonden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur? Of heeft u het idee dat de verzekeraar of tussenpersoon haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant