Uitspraak: Tussenpersoon schendt zorgplicht door een toegezegde betaling niet te verrichten

De consument heeft verschillende verzekeringen afgesloten. Hierbij is bemiddeld door een tussenpersoon. Deze tussenpersoon heeft de verzekeringen ook in zijn beheer. Begin 2015 heeft de consument zijn verzekeringen bij de Rabobank ondergebracht waarnaar Rabobank de verzekeringen van de consument heeft opgezegd en nieuwe verzekeringen voor hem heeft afgesloten. Maar daarbij is het beheercontract met de tussenpersoon niet opgezegd. De tussenpersoon heeft na de beëindiging van de verzekeringen nog € 900,= in rekening gebracht bij de consument.

Tussenpersoon bleef beheerkosten in rekening brengen omdat de overeenkomst niet (juist) was opgezegd

Rabobank zou alle verzekeringen overnemen en dus ook zorg dragen voor de opzegging. Echter, volgens de tussenpersoon is de opzegging niet (juist) gebeurt. De opzegging diende schriftelijk, onder vermelding van het polisnummer te gebeuren. Nu dit volgens de tussenpersoon niet gebeurt is, is er ook geen sprake van een opzegging geweest en kon de tussenpersoon nog steeds beheerkosten in rekening brengen. Volgens de Rabobank was er wel degelijk sprake van een juiste opzegging en zij verzoekt dan ook namens consument de beheerkosten met terugwerkende kracht terug te betalen.

Nu de tussenpersoon bij zijn standpunt bleef heeft de consument in september 2016 een klacht ingediend bij het Kifid. Hierbij vordert hij betaling van de beheerkosten ad €900,=. Uiteindelijk heeft Rabobank de helft van de beheerkosten aan de consument vergoed. De overige € 450 zou de tussenpersoon terugbetalen aan de consument. Hij vermelde daarbij dat zijn schrijven bindend is. De consument diende dan wel eerst de klacht bij het Kifid in te trekken. In januari 2017 is de klacht ingetrokken. Echter, de betaling van de tussenpersoon bleef uit. De tussenpersoon heeft in de periode van januari tot mei 7 keer toegezegd de betaling te zullen verrichten. In juni is er nog geen betaling ontvangen door de consument waarnaar hij opnieuw een klacht heeft ingediend bij het Kifid. Deze keer vorderde hij € 500,=. Dit bestond uit € 450,= beheerkosten en € 50,= wettelijke rente.

Volgens de consument heeft de tussenpersoon ten onrechte bedragen van hem geïncasseerd nu de verzekeringen waren opgezegd. Ook heeft de tussenpersoon geen werkzaamheden meer verricht voor de consument waardoor er ook geen sprake kan zijn van een coulancebetaling. De tussenpersoon voert als verweer aan dat door de financiële crisis een aantal zaken onbedoeld langer duren, waaronder de betaling aan de consument. Daarnaast is hij van mening dat Rabobank tekort is geschoten en het hier wel gaat om een coulancebetaling. Daarom dient Rabobank hiervoor verantwoordelijk te worden gehouden, aldus de tussenpersoon.

Commissie: tussenpersoon heeft zijn zorgplicht geschonden door zijn toezegging niet na te komen

De Commissie is van oordeel dat de Consument door de toezeggingen van de tussenpersoon ervan uit mocht gaan dat hij binnen een redelijke termijn tot betaling van de resterende € 450,- over zou gaan. Door herhaaldelijk toezeggingen te doen en deze niet na te komen heeft de tussenpersoon niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. Het feit dat de tussenpersoon dit uit coulance heeft toegezegd veranderd hier niets aan. De Commissie wijst dan ook de vordering toe en geeft de tussenpersoon een termijn van 4 weken om tot betaling van de eerder genoemde € 450 over te gaan. Dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft uw tussenpersoon of financieel adviseur ook onzorgvuldig gehandeld of u niet of niet voldoende geïnformeerd over mogelijke risico’s en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant