Uitspraak: Adviseur moet in het kader van zijn zorgplicht onderzoek doen naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van zijn cliënt

Meneer X heeft op 2 december 2014 een klacht ingediend bij het Kifid tegen zijn Adviseur. Volgens het oordeel (klik hier) van de Commissie d.d. 9 augustus 2016 heeft de Adviseur zijn zorgplicht geschonden en zou hij € 14.630,- moeten betalen aan meneer X ter compensatie van het financiële nadeel dat hij heeft geleden door het toerekenbare tekortschieten van de Adviseur. Echter, het advies van het Kifid is niet-bindend. De Adviseur weigert dan ook te betalen.

Meneer X start gerechtelijke procedure tegen de Adviseur

Meneer X heeft daarom een gerechtelijke procedure gestart bij de kantonrechter. De rechtbank stelt dat op Goedkopehypotheek.nl een bijzondere zorgplicht rust. Op grond van deze zorgplicht dient Goedkopehypotheek.nl onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van de cliënt. Daarnaast dient zij hem te waarschuwen voor eventuele risico’s. Volgens Goedkopehypotheek.nl (ook wel: “de Adviseur”) zijn op 14 juni 2014 alle opties besproken en was het zelfs nog mogelijk om per 1 juli 2014 de hypotheek over te sluiten. Meneer X heeft vervolgens dezelfde dag nog per e-mail aan Goedkopehypotheek.nl laten weten dat hij koos voor direct oversluiten. De kantonrechter oordeelt vervolgens dat Goedkopehypotheek.nl hiermee voorbij gaat aan de op haar rustende zorgplicht. Het gesprek d.d. 14 juni 2014 was volgens de kantonrechter geen vrijblijvend gesprek maar Goedkopehypotheek.nl heeft op dat moment een overeenkomst gesloten met meneer X. Goedkopehypotheek.nl had de risico’s van de keuze van meneer X moeten beperken. Goedkopehypotheek.nl had erop toe moeten zien dat de lopende lening van meneer X met de kortst mogelijke termijn zou worden verlengd. De kantonrechter oordeelt dat Goedkopehypotheek.nl toerekenbaar tekort is geschoten tegenover meneer X, onder andere door het feit dat Goedkopehypotheek.nl niet heeft gereageerd op de brief van Stater d.d. 4 juli 2014 waarin Stater heeft medegedeeld dat de hypothecaire geldlening automatisch is verlengd.

Kantonrechter begroot schade op € 7.500

De kantonrechter is het niet eens met de berekening van de schade. Meneer X heeft dit onvoldoende onderbouwt en de kantonrechter heeft daarom zelf de schade geschat op grond van art. 6:97 BW op € 7.500,-. De kantonrechter veroordeelt Goedkopehypotheek.nl tot betaling van € 7.500,- aan meneer X.

Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur zijn zorgplicht geschonden? Of heeft u schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het oversluiten of afsluiten van uw hypotheek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant