Uitspraak: Adviseur moet  schadevergoeding betalen na schenden zorgplicht

Meneer X heeft samen met zijn partner een hypothecaire geldlening van € 190.000,- afgesloten bij Hypinvest B.V. Deze lening was verdeeld over twee leningdelen van € 90.000,- en € 100.000,-. Op 14 juli 2014 loopt de rentevaste periode af. Stater Nederland B.V. (hierna: “Stater”) heeft namens Hypinvest B.V. meneer X hierover geïnformeerd en een nieuwe rentevaste periode van 10 jaar aangeboden.

Naar aanleiding van bovenstaande brief heeft meneer X op 12 juni 2014 met de Adviseur contact opgenomen. Hierbij werd besproken wat de mogelijkheden waren voor het oversluiten van de hypothecaire geldlening. Op 14 juni 2014 heeft er een (inventarisatie)gesprek plaatsgevonden tussen de Adviseur en meneer X. Naar aanleiding hiervan is een dienstverleningsdocument opgesteld en getekend. Meneer X heeft op 14 juni 2014 een e-mail verstuurd aan Stater waarbij hij heeft aangegeven dat hij de hypotheek wil oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker. In de cc van deze e-mail is de Adviseur opgenomen. Per brief van 17 juni heeft de Bank laten weten dat er een ondertekend aflosverzoek toegestuurd moet worden. Op 4 juli heeft Stater een brief gestuurd aan meneer X waarin zij bevestigt dat een nieuwe rentevaste periode van 10 jaar is gaan lopen. Stater geeft nadat meneer X contact heeft opgenomen aan dat zij een aflosnota op zal maken.

Meneer X vordert ruim € 30.000 schadevergoeding

Zoals afgesproken ontvangt meneer X op 10 juli 2014 een pro-forma aflosnota. Er is op  dat moment geen boeterente verschuldigd. Zes dagen later, op 16 juli 2014, komt de Adviseur langs met een offerte d.d. 3 juli 2014 van ING Bank N.V. voor het oversluiten van de hypothecaire geldlening. Meneer X heeft deze offerte ondertekend. Op 8 oktober 2014 heeft meneer X een brief ontvangen van Stater. Uit deze brief blijkt dat de boeterente op dit moment € 4.586,60 bedraagt. Meneer X dient een klacht in bij het Financiële klachteninstituut Kifid. Hij vordert schadevergoeding. Deze bestaat uit 4 onderdelen: € 425,- aan taxatiekosten, € 25.650,- aan boeterente in verband met het oversluiten, € 2.850,- voor de teveel betaalde rente en € 1.500,- voor de tijd die meneer X in de zaak heeft moeten steken.

Oversluiten in kort tijdsbestek

De Adviseur heeft bij de aanneming van de zaak aangegeven dat, ondanks het korte tijdbestek, er nog het een en ander mogelijk was. De Adviseur heeft zich niet voldoende verdiept in de voorwaarden van de oude geldlening en heeft dus ook niet ingezien dat er na 1 juli 2014 een nieuwe 10-jarige rentevaste periode zou gaan lopen. De aflosboete zou dan vanzelfsprekend flink stijgen. Om de werkdruk van de Adviseur iets te verlagen heeft meneer X voorgesteld om de lening met één jaar te verlengen. In die tijd kon dan gezocht worden naar de meest gunstige lening. De Adviseur raadde dit af in verband met een mogelijke rentestijging. De overige klachten van meneer X houden in dat de Adviseur heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht.

Commissie: Adviseur had overeenkomst niet aan moeten gaan als tijdsbestek te kort was en dient schadevergoeding te betalen

De Commissie oordeelt dat de Adviseur met meneer X een overeenkomst is aangegaan en indien de Adviseur van mening zou zijn dat een en ander in zo’n kort tijdsbestek niet haalbaar was hij niet zijn diensten aan meneer X aan had moeten bieden. Het advies, gegeven door de Adviseur wat betreft de brief die meneer X op 14 juni 2014 aan Stater was ook niet juist. Hij had tegelijkertijd een ondertekende volmacht tot omzetting mee moeten sturen. Nu dit niet is gebeurd heeft Stater hier zelf schriftelijk om verzocht en daarna, op 4 juli 2014, aan meneer X laten weten dat de nieuwe rentevaste periode van 10 jaar is gaan lopen. Uit niets blijkt dat de Adviseur op deze brief heeft gereageerd. Gelet op het bovenstaande heeft de Adviseur zich niet gedragen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht, aldus de Commissie.

De Commissie oordeelt dat Meneer X door het toerekenbaar tekortschieten van zowel de Adviseur als Hypinvest B.V. financieel nadeel heeft geleden. De schade bedraagt volgens de Commissie € 20.900,-. Dit is het bedrag dat meneer X de komende 10 jaar teveel betaalt aan boete doordat de hypothecaire geldlening destijds niet is overgesloten. 70% van deze schade komt voor de rekening van de Adviseur. De schadevergoeding komt uit op een bedrag van € 14.630,-. De overige 30% komt voor rekening van Hypinvest B.V.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Commissie lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het oversluiten of afsluiten van uw hypotheek? Of heeft uw adviseur zijn zorgplicht op een andere manier geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant