Uitspraak: Adviseur moet ruim € 97.000,- schadevergoeding betalen na niet afsluiten verzekering

In 2007 wenden mevrouw C en wijlen haar partner zich tot een adviseur voor informatie bij de oversluiting van de bestaande hypotheek en een overlijdensrisicoverzekering. Op verzoek heeft de adviseur vervolgens een advies opgesteld. Hierin heeft hij een overlijdensrisicodekking van € 143.804,- geadviseerd. Na akkoord heeft de adviseur in april 2007 een digitaal aanvraagformulier ingediend bij de verzekeraar. Dit formulier is op 12 april 2007 ondertekend door mevrouw C en haar partner. De overlijdensrisicoverzekering bedraagt € 143.804 tegen een termijnpremie van € 240 per maand. Op 7 mei 2007 is de voorlopige dekking van de verzekering ingegaan. In 2008 heeft de partner van mevrouw C geïnformeerd naar de verzekering bij de adviseur. Deze gaf aan dat de levensverzekering was afgesloten met een premie van € 240 per maand.

In juni 2009 heeft de partner van mevrouw C een brief ontvangen van de verzekering waarin werd medegedeeld dat het dossier is afgelegd en indien mevrouw C en haar partner toch een verzekering wenst te sluiten ze contact op moeten nemen met hun tussenpersoon (de adviseur).

Verzekering blijkt niet tot stand te zijn gekomen

Op 16 april 2014 is de partner van mevrouw C overleden en is gebleken dat de overlijdensrisicoverzekering niet tot stand was gekomen. In 2016 heeft mevrouw C een klacht bij Kifid tegen de adviseur ingediend. Mevrouw C vordert een bedrag van € 170.526. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat de verzekering uit zou keren bij het overlijden van haar partner.

Mevrouw C is van mening dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden. Hij heeft niet gehandeld zoals dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur verwacht mocht worden. De adviseur kan niet aantonen dat de verzekering tot stand is gekomen ondanks dat hij dit wel aan mevrouw C en haar partner heeft bevestigd. De Commissie oordeelt dat van de adviseur verwacht mocht worden dat hij de aanvraag van de verzekering zou bewaken. De adviseur heeft dit nagelaten en het oordeel van de Commissie is dan ook dat de adviseur niet heeft gehandeld als van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht.

Commissie: adviseur moet 70% van de schade vergoeden

Daarnaast heeft mevrouw C ook deels schuld. Er is nooit een polis ontvangen, er is geen premie geïncasseerd en er zijn geen jaarlijkse overzichten van de verzekering ontvangen. Echter weegt dit niet zo zwaar als het handelen van de adviseur. De Commissie stelt vast dat de adviseur 70% en mevrouw C 30% van de schade moet dragen.

De schade wordt in totaal vastgesteld op € 143.800 min het bedrag dat aan premie betaald zou moeten worden. De Commissie schat dit bedrag op € 4.200 waardoor de totale schade € 139.600 bedraagt. Hiervan komt € 97.720 voor rekening van de adviseur en de overige € 41.880 voor rekening van mevrouw C.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant