Uitspraak: Advocaat aansprakelijk voor nietige dagvaarding

Een advocate heeft een tweetal cliënten bijgestaan in een gerechtelijke procedure tegen Van Lanschot. De rechtbank ‘s-Hertogenbosch verklaarde de door de advocate aangebrachte dagvaarding nietig, omdat onduidelijk bleef wat haar cliënten Van Lanschot verweten, waardoor Van Lanschot zich niet deugdelijk kon verweren. Ook de kans om deze nietige dagvaarding in hoger beroep te herstellen heeft de advocate laten schieten. Het gerechtshof oordeelde net als de rechtbank dat de vorderingen van de cliënten moest worden afgewezen wegens het ontbreken van een voldoende onderbouwing en het ontbreken van voldoende weerlegging van het verweer van Van Lanschot.

Cliënten stellen voormalig advocaat aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming

Naar aanleiding van deze gang van zaken hebben de cliënten, hun (inmiddels voormalig) advocate gedagvaard en schadevergoeding geëist wegens het toerekenbaar tekortschieten van de advocate.

In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat de advocate aansprakelijk is voor de door haar gemaakte beroepsfouten. In hoger beroep bevestigt het gerechtshof het oordeel van de rechtbank: “Het hof neemt met de rechtbank als uitgangspunt dat een advocaat bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient te handelen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Het hof is van oordeel dat geen redelijk handelend advocaat een dagvaarding zou uitbrengen die nietig is omdat daarin de gronden voor de eis niet zodanig duidelijk zijn omschreven dat de wederpartij weet waartegen hij zich moet verweren en de rechter weet waarover hij dient te beslissen.”

Ook het betoog van de advocate, dat zij de dagvaarding heeft besproken met haar cliënten voorafgaand aan het aanbrengen daarvan, treft geen doel. Volgens het gerechtshof heeft de advocate een eigen verantwoordelijkheid. Het gerechtshof concludeert dan ook dat de advocate niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam advocate zou moeten handelen.

Ook het cassatieberoep bij de Hoge Raad van de advocate mag niet baten. De advocaat-generaal adviseert in zijn conclusie tot verwerping van het beroep, welk advies door de Hoge Raad in haar arrest wordt overgenomen. Klik hier om de conclusie van de advocaat-generaal te raadplegen en hier voor het eindarrest van de Hoge Raad.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant