Uitspraak: Advocaat aansprakelijk voor niet onderkennen gevaar exoneratiebeding

In deze zaak neemt een advocaat een zaak over van een andere advocaat. Deze advocaat constateert dat zijn voorganger bij de verdediging van zijn cliënt een aantal beroepsfouten heeft gemaakt. Op daarvan wordt de voormalige advocaat  gehouden tot schadevergoeding.

De rechtbank stelt vast dat de gewezen advocaat ten onrechte niet een door een wederpartij gehanteerd exoneratiebeding in de algemene voorwaarden van die partij herkent en erkent wat een procesrisico dat voor deze cliënt met zich meebracht. De rechtbank oordeelt dat een civiele advocaat een gevaar van een exoneratiebeding in conflicten met relatief grote financiële belangen zoals deze wel dient te onderkennen en op basis van dat gegeven zijn cliënt te adviseren ook als het gaat om de te verkiezen strategie en de te nemen rechtsmaatregelen. Ten onrechte heeft deze advocaat nagelaten om op ontbinding van de overeenkomst te koersen, binnen rechte dan wel buiten rechte.

Schade dient deels te worden vergoed door advocaat

De vordering tegen de betreffende advocaat wordt echter grotendeels afgewezen omdat deze vordering grotendeels moet worden gekwalificeerd als gevolgschade waartegen het exoneratiebeding de desbetreffende wederpartij nu juist bescherming bood en biedt. Verder ontbreekt volgens de rechtbank het noodzakelijke causale verband tussen de normschending en de gevorderde schade. De rechtbank overweegt: “met andere woorden: ook als mr A. die twee samenhangende beroepsfouten niet had gemaakt, had X destijds in de procedure in Plaats A hoogstwaarschijnlijk en voor zover nu te beoordelen op basis van dit procesdossier die schadeposten wegens het toepasselijke exoneratiebeding niet vergoed gekregen van Y.” Wel toewijsbaar zijn wel betaalde koopsommen wegens ondeugdelijk product welke vordering dus zou zijn toegewezen indien de advocaat voor ontbinding van de overeenkomst zou zijn gegaan. Ook een eerder verbeurde proceskostenveroordeling wordt toegewezen.

Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank Den Haag.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een strategische of inhoudelijke beroepsfout van uw voormalig advocaat of heeft deze een vormfout in de lopende procedure gemaakt door niet tijdig hoger beroep instellen of een proceshandeling vergeten te verrichten, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Klik hier voor een terugbelverzoek of laat hier een bericht achter op onze website.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant