Uitspraak: Advocaat schendt zorgplicht door te hoge facturen

Onderhavige zaak ging om een geschil tussen een studente van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: “HvA”) en een advocaat (hierna: “Advocaat”) van Birne Advocaten B.V. (hierna: “Birne Advocaten”). In 2009 heeft een studente een negatief bindend studieadvies ontvangen voor de opleiding HBO-Rechten. Ze is toen op basis van een toevoeging bijgestaan door Advocaat. Het bezwaar van studente is toen gehonoreerd en het negatief bindend studieadvies is vernietigd. De studente is vervolgens in 2010 opnieuw begonnen aan dezelfde opleiding aan de HvA. Ook dit schooljaar heeft studente een negatief bindend studieadvies ontvangen. De studente werd in deze procedure weer bijgestaan door Advocaat, ditmaal niet op basis van toevoeging. Studente is destijds overeengekomen met Advocaat dat zijn uurtarief €220,- exclusief kantoorkosten, btw en verschotten bedroeg. Ook is opgenomen in de opdrachtbevestiging dat de studente op elk gewenst moment de zaak mocht overdragen aan een advocaat die wel op basis van toevoeging haar geschil zou willen behandelen.

Advocaat voldoet niet aan zijn zorgplicht om de kosten te bewaken

De studente heeft haar geschil met HvA winnend afgesloten en is tevreden over de werkzaamheden van Advocaat. De totale kosten bedroegen op 26 november 2010 €6.840,58. De studente heeft twee betalingen verricht. Een betaling op 27 december 2010 van €700 en een betaling op 30 december 2010 van €194,26. Studente had een kenbare slechte financiële positie, ze was een student met een studiebeurs. Advocaat had haar tussentijds moeten waarschuwen voor het oplopen van de kosten. Het hof wijst erop dat Advocaat als deskundige professionele opdrachtnemer een zorgplicht had en dat de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kosten daarom niet alleen bij de studente lag, maar ook bij Advocaat.

Advocaat heeft in een email aan studente op 9 juli 2010 aangegeven dat “er nogal goede gronden waren de Hogeschool aan te spreken voor allerlei kosten/schadevergoeding.” Op de website van de HvA was echter te lezen dat kosten van een procedure nimmer vergoed worden. De studente kreeg door de email optimistische verwachtingen over de mogelijkheid tot verhaal van de kosten, terwijl dit niet mogelijk was. Advocaat had onderzoek moeten doen naar de mogelijkheid tot verhaal van de kosten op de HvA en haar hierover zo snel mogelijk helderheid moeten geven.

Kosten vielen hoger uit dan verwacht

Naar aanleiding van de eerste factuur van €2.201,56 op 6 augustus 2010 heeft de studente een mail gestuurd aan Advocaat: “Ik heb uw factuur gekregen. Helaas heb ik het bedrag nog niet kunnen overmaken. Het is iets meer dan wat ik van te voren had verwacht. Uiterst volgende week kan ik het bedrag overmaken naar uw rekening.” Betaling bleef wederom uit en dit is voor Advocaat geen aanleiding geweest om contact op te nemen met studente dat de verdere behandeling van haar geschil nog aanzienlijke kosten op zullen leveren. Op 8 oktober 2010 heeft Advocaat haar opnieuw een factuur gestuurd, dit maal ter hoogte van €4.444,76.

Het hof oordeelt dat Birne Advocaten onvoldoende invulling heeft gegeven aan de door haar jegens studente in acht te nemen zorgplicht. Birne Advocaten heeft niet gedaan wat onder deze omstandigheden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mocht worden verwacht. Op grond van artikel 7:405 lid 2 BW heeft het hof bepaalt dat de studente in plaats van €6.840,58 een redelijk bedrag van €3.500 moet betalen aan Birne Advocaten.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Zorgplicht Advocaten

Bent u bijgestaan door een advocaat en heeft hij/zij volgens u niet gehandeld als een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat? Of heeft u een andere klacht? Onze advocaten zijn gespecialiseerd in procedures omtrent de aansprakelijkheid van vrije beroepsbeoefenaren. Zowel in tuchtrechtszaken als in civiele procedures. U kunt hier vrijblijvend contact met ons opnemen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant