Uitspraak: Appellanten niet eens met de door de rechtbank vastgestelde schade na fout makelaar

Deze zaak draait om de vaststelling van de schade na een fout van de makelaar. Appellanten hebben begin november 2014 een woning aangekocht. Estata Makelaars trad hierbij op als verkopend makelaar. Op 16 juli 2014 is de woning door Alex Housing opgemeten conform de NVM-meetinstructie. Het rapport van Alex Housing van 28 juli 2014 vermeldt een woonoppervlak van 247 m2.

In oktober 2016 komen eisers tot de ontdekking dat de woning slecht 224,1 m2 bedraagt.

De beoordeling in eerste aanleg

Appellanten hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat Estata Makelaars onrechtmatig althans onzorgvuldig tegenover hem heeft gehandeld als bedoeld in artikel 6:162 BW, omdat zij zowel in de advertentie op de Fundawebsite als in de verkoopbrochure een woonoppervlak van 247 m2 heeft vermeld, terwijl het woonoppervlak van de woning in werkelijkheid 224 m2 bedraagt.

De rechtbank heeft de vordering toegewezen en de schade geschat op € 10.000. Voor appellanten was dit schadebedrag echter te laag. In hoger beroep vorderen zij Estata Makelaars te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 82.394,58.

De beoordeling in hoger beroep

Ook het hof komt tot de conclusie dat sprake is van een beroepsfout. Vast staat dat Estata Makelaars verplicht was om de NVM-meetinstructie toe te passen. De meetinstructie strekt tot bescherming van de belangen van de aspirant-kopers. Op grond van art. 6:76 BW komen eventuele fouten van ingeschakelde hulppersonen, zoals Alex Housing, voor rekening van Estata Makelaars.

De omvang van de schade die appellanten hebben geleden, dient te worden bepaald door vergelijking van de situatie waarin hij verkeert met de situatie waarin hij zou hebben verkeerd wanneer de onrechtmatige gedraging van Estata Makelaars achterwege zou zijn gebleven.

De woonoppervlakte is – net als de overige eigenschappen van de woning – een factor van belang, maar is niet de enige factor die bij de totstandkoming van de koopprijs een rol speelt. Appellanten hebben niet onderbouwd dat de woonoppervlakte van doorslaggevende betekenis is geweest bij de zoektocht naar en de aankoop van de woning. Daarnaast ging het om een fraai gerenoveerd huis, dat zo te betrekken was. Het hof acht aannemelijk dat, indien bekend zou zijn geweest dat het woonoppervlak van de woning 235,1 m2 was, dit tot vermindering van de koopprijs had geleid. Welke prijsvermindering dit zou zijn is niet meer met nauwkeurigheid vast te stellen, daarom gaat het hof, net als de rechtbank, uit van een schatting. Ook het hof stelt, alles in aanmerking nemende, de door appellanten geleden schade vast op € 10.000.

De beslissing

Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant