Uitspraak: Makelaar houdt zich niet aan afspraken uit koopovereenkomst

Het makelaarskantoor is als verkoopmakelaar opgetreden bij de verkoop van de woning. Klager heeft die woning gekocht. De koopovereenkomst is op 5 april 2018 door klaagster getekend.

Artikel 15 van de koopovereenkomst bepaalt dat klager de koopovereenkomst kan ontbinden indien hij op 24 september 2018 geen financiering op marktconforme condities heeft verkregen. Klager heeft hetzelfde recht indien hij er op 24 september 2018 niet in is geslaagd de hem in eigendom toebehorende woning te verkopen.

Artikel 20.2 van de koopovereenkomst bepaalt dat indien verkoper voor 24 september 2018 met een derde een koopovereenkomst tegen in zijn ogen gunstiger voorwaarden sluit, hij het recht heeft de koopovereenkomst te ontbinden. In dat artikel is verder bepaald dat verkoper bij het inroepen van deze ontbindende voorwaarde klager 2 dagen de gelegenheid dient te geven om de koopovereenkomst onvoorwaardelijk te maken.

Door de bemiddeling van het makelaarskantoor is de woning in mei 2018 voor de tweede maal verkocht. Artikel 22 van deze tweede koopovereenkomst bepaalt dat deze overeenkomst door verkoper kan worden ontbonden indien klager gebruik maakt van de in de met hem gesloten koopovereenkomst voorziene mogelijkheid deze onvoorwaardelijk te maken. Volgens artikel 22 van de tweede koopovereenkomst dient verkoper de ontbinding van de tweede koopovereenkomst op deze grond uiterlijk op 17 mei 2018 tegenover de tweede koper in te roepen.

De klacht

Klager verwijt het makelaarskantoor dat zij hem niet heeft geïnformeerd over de tweede koopovereenkomst en hem niet in de gelegenheid heeft gesteld om de door hem gesloten koopovereenkomst onvoorwaardelijk te maken.

Klager stelt pas op 3 september 2018 te horen te hebben gekregen dat de woning was verkocht aan een andere partij. Later heeft het makelaarskantoor aangegeven dat zij klager telefonisch in de gelegenheid had gesteld om de koop onvoorwaardelijk te maken en dat klager dit telefoongesprek waarschijnlijk was vergeten. Klager bestrijdt echter dat dit telefoongesprek plaats heeft gevonden.

Het verweer

De verkoper heeft de koopovereenkomst op 7 mei 2018 getekend. De koper heeft de koopovereenkomst echter pas op 16 mei 2018 getekend. De in de tweede koopovereenkomst gestelde termijn om deze overeenkomst te ontbinden liep echter tot 17 mei 2018. Daardoor was het niet mogelijk klager 48 uur de tijd te geven om te beslissen of hij zijn koopovereenkomst onvoorwaardelijk wilde maken. Daarom heeft het makelaarskantoor gemeend praktisch te handelen door klager telefonisch te vragen of hij de ontbindende voorwaarden wilde laten vallen. In dat telefoongesprek heeft klager gezegd dat zijn woning nog niet was verkocht, dat de financiering van de aankoop dientengevolge nog niet rond was en dat hij daarom de ontbindende voorwaarden niet kon laten vallen.

De beoordeling

De Raad heeft niet kunnen vaststellen of er op 16 of 17 mei telefonisch contact is geweest tussen een medewerker van het makelaarskantoor en klager. Het makelaarskantoor heeft niet met gegevens van haar telefoonprovider kunnen aantonen dat er op een van deze dagen telefonisch contact met klager is geweest. Eveneens ontbreekt een schriftelijke bevestiging van het telefoongesprek en de inhoud daarvan. Gezien het voorgaande houdt de Raad het ervoor dat het makelaarskantoor klager niet heeft geïnformeerd over de tweede koopovereenkomst en hem niet de gelegenheid heeft geboden de ontbindende voorwaarden te laten vallen.

De beoordeling

De Raad verklaart de klacht gegrond en legt de maatregel van berisping op.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant