Uitspraak: Berisping wegens opstellen notariële akte zonder verrichten van onderzoek

Meneer A leent van meneer B een bedrag. Meneer B verleent hiervoor als onderpand het recht van eerste hypotheek aan meneer A. Dit hypotheekrecht biedt zekerheid tot een bedrag van € 202.500,-. De afspraken tussen beide heren worden vastgelegd in een notariële akte. Deze akte wordt op 25 juli 2007 gepasseerd door notaris 1.

Op een gegeven moment kan meneer B niet langer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Meneer A laat weten dat hij gebruik gaat maken van zijn recht van eerste hypotheek en de woning van meneer B gaat verkopen. Meneer A heeft meneer B de mogelijkheid geboden dat hij de woning zelf verkoopt en hij is hierin geslaagd. Op 5 februari 2018 wordt de woning verkocht voor € 135.000,-. De verkoop van de woning vindt plaats via een notariële akte, die wordt opgemaakt door notaris 2. Kort voordat de woning geleverd moet worden, laat notaris 2 aan meneer A weten dat hij geen recht van eerste hypotheek heeft. De woning was al belast met een recht van hypotheek ten behoeve van een bank. De bank krijgt daardoor voorrang op meneer A.

Advocaat slaagt er niet in opheldering te krijgen

Meneer A en meneer B krijgen samen bijstand van dezelfde advocaat. De advocaat doet verschillende pogingen om opheldering te vragen. Wanneer er niet gereageerd wordt, stuurt de advocaat op 17 april 2018 een brief waarin hij notaris 1 aansprakelijk stelt. Nadat reactie uitblijft, benadert de advocaat notaris 3. Notaris 3 heeft de splitsing van de appartementsrechten verzorgt. Op 14 mei 2018 laat notaris 3 weten dat hij vanwege zijn geheimhoudingsplicht niet kan ingaan op de vragen van de advocaat. Tevergeefs vraagt de advocaat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) om hulp. Nu de KNB ook niet kan helpen dient de advocaat namens meneer A en meneer B een klacht in bij de Kamer voor het Notariaat.

Notaris zou het vertrouwen in het notariaat geschaad hebben

De heren A en B verwijten notaris 1 dat hij een notariële akte heeft opgesteld, waarin de rangorde van het recht van eerste hypotheek niet overeenkomt met de werkelijkheid. Daarnaast heeft hij niet gereageerd op herhaaldelijke verzoeken tot opheldering. Hierdoor heeft de overdracht van de woning nog steeds niet plaatsgevonden. Ook heeft notaris 1 niets gedaan naar aanleiding van de aansprakelijkheidstelling die de advocaat op 17 april 2018 namens meneer A heeft verzonden. Deze omstandigheden leiden er volgens de heren A en B toe dat de notaris tekort is geschoten in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen. Daardoor heeft hij niet gehandeld zoals van een notaris verwacht mag worden. Hiermee heeft hij het vertrouwen in het notariaat geschaad.

Notaris had de akte niet mogen passeren zonder onderzoek te doen

Op de zitting bij de Kamer voor het Notariaat laat notaris 1 voor het eerst van zich horen. Hij stelt zich op het standpunt dat hij in 2007 met notaris 3 heeft afgesproken dat notaris 3 zorg zou dragen voor de doorhaling van oude hypotheekrechten. Notaris 1 kan deze stelling niet onderbouwen, omdat hij naar eigen zeggen niet meer bij zijn oude e-mailberichten kan. Door het gebrek aan onderbouwing wordt de stelling verworpen.

De Kamer overweegt dat notaris 1 de opdracht heeft gekregen om een recht van eerste hypotheek te verlenen. Voordat hij de hiervoor benodigde akte zou passeren, had hij moeten onderzoeken of er andere hypotheekrechten op het onderpand waren gevestigd. Dit heeft notaris 1 niet gedaan. Zelfs al zou hij met notaris 3 afspraken hebben gemaakt over de doorhaling van oudere hypotheekrechten, dan had notaris 1 alsnog de akte niet mogen passeren. Hij had in dat geval moeten wachten op een bevestiging van notaris 3. Door zelf geen onderzoek te doen heeft notaris 1, naar het oordeel van de Kamer, het vertrouwen in het notariaat geschaad.

Notaris handelt laakbaar door niets van zich te laten weten

De Kamer voor het Notariaat verklaart ook de andere onderdelen van de klacht gegrond. Notaris 1 is verschillende keren door de advocaat van meneer A en meneer B benadert om opheldering te geven. Na niet te reageren op telefoontjes en brieven, besluit de advocaat notaris 1 aansprakelijk te stellen. Ook deze aansprakelijkstelling is voor de notaris geen aanleiding geweest om de situatie duidelijk te maken of recht te zetten. Het stilzitten van de notaris levert naar het oordeel van de Kamer voor het Notariaat een laakbaar handelen op. De Kamer komt tot de conclusie dat de maatregel van berisping op zijn plaats is.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant