Uitspraak: Oud-notaris schendt zorgplicht, onderzoeksplicht en onafhankelijkheidsplicht, Kamer legt maatregel op

Een oud-notaris heeft meegewerkt aan bijzondere financieringsconstructies. De oud-notaris had bij deze financieringsconstructies twee taken. Enerzijds was hij secretaris van de bij de constructies betrokken stichting en anderzijds was hij als onafhankelijk notaris betrokken. De stichting die betrokken was bij de constructies faciliteerde het investeren in onderneming. De stichting trad daarbij in feite op als bank en verstrekte financieringen. Investeerders konden gelden storten op de bankrekening van de stichting of op de derdengeldenrekening van de oud-notaris. De oud-notaris verzorgde als secretaris van de Stichting de due diligence. Daarnaast hield hij toezicht op de uitvoering van de financieringen door de stichting. De oud-notaris opende hiervoor twee bankrekeningen in privé.

Bureau Financieel Toezicht dient klacht in tegen oud-notaris wegens zorgplichtschending

Naast deze werkzaamheden verzorgde de oud-notaris, in zijn rol van onafhankelijk notaris, het opmaken van onder andere de bijbehorende notariële geldleningsakten, akten van verpanding en akte van depot. Deze akten zijn gepasseerd door een waarnemend kandidaat-notaris. Het Bureau Financieel Toezicht (hierna: “BFT”) heeft onderzoek gedaan naar de handelswijze van de oud-notaris en vervolgens een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. Volgens het BFT heeft de oud-notaris drie plichten geschonden, te weten de onafhankelijkheidsplicht, de onderzoeksplicht en de zorgvuldigheidsplicht.

De oud-notaris trad bij de financieringsconstructies volgens het BFT op met een dubbele pet. In presentaties van de stichting aan potentiële investeerders werd de oud-notaris voorgesteld als ‘het geweten van de stichting’. Daarbij werd benadrukt dat zonder medewerking van de oud-notaris geen gelden van de rekening af konden worden gehaald. De oud-notaris zou daarvoor de benodigde notariële akten opstellen. Volgens het BFT had de oud-notaris zich ervan bewust moeten zijn dat partijen mede afgingen op de betrouwbaarheid die afstraalde van de medewerking van de oud-notaris aan de financieringsconstructies. Het BFT verwijt de oud-notaris dat hij heeft bijgedragen aan de onjuiste beeldvorming over zijn betrokkenheid bij de financieringsconstructies. De Kamer stelt dat de oud-notaris met zijn handelwijze heeft bijgedragen aan de onjuiste beeldvorming van zijn betrokkenheid bij de financieringsconstructies en zijn toezichtrol.

Door de rol van secretaris van de oud-notaris binnen de Stichting kon zijn onpartijdigheid worden beïnvloed. Bij het vervaardigen van de notariële akten en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering had de oud-notaris twee rollen: notaris en bestuurder van de Stichting. Hierdoor heeft de oud-notaris in strijd gehandeld met zijn onafhankelijkheid.

Kamer: van notaris mag worden verwacht dat hij zelfstandig onderzoek verricht naar juistheid van informatie

Het tweede klachtonderdeel van het BFT gaat over een eventuele schending van de onderzoeksplicht door de oud-notaris. In augustus 2014 is een akte van geldlening gepasseerd waarbij een BV de schuldenaar was en de Stichting de schuldeiser. Dezelfde dag nog is er een akte van verpanding gepasseerd waarbij de BV pandgever was en de Stichting pandhouder. De oud-notaris heeft deze akten opgesteld en had onder andere het bestaan van de rechten die voortvloeien uit de rechtsverhoudingen moeten onderzoeken. De Kamer stelt dat van een notaris mag worden verwacht dat hij zelfstandig onderzoek verricht naar de juistheid van de informatie. Op grond van de onderzoeksplicht van de oud-notaris had hij onder andere het bestaan van de rechten die voortvloeide uit de verschillende rechtsverhoudingen moeten onderzoeken. De kamer verklaart het klachtonderdeel daarom gegrond.

Het derde en laatste klachtonderdeel van het BFT betreft de zorgplichtschending door de oud-notaris. De oud-notaris heeft een akte van verpanding laten passeren terwijl hij wist dat er sprake was van een ongeldige overdracht. Daarnaast heeft hij tweemaal een eerste recht van pand gevestigd terwijl dit onterecht was. Ook heeft de oud-notaris een akte van verpanding niet gepasseerd. De Kamer oordeelt hierover dat de oud-notaris hierdoor in strijd heeft gehandeld met zijn zorgplicht in het kader van het waarborgen van de rechtszekerheid. Ook dit klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant