Uitspraak: Betaaldienstverlener schendt zorgplicht jegens webwinkel

Korsit is een webwinkel die digitale kaarten, van onder andere Spotify en Netflix, verkoopt aan consumenten. Indien je een kaart bij Korsit koopt, ontvang je digitaal een activatiecode die je direct via de website of app kunt verzilveren. Stichting Mollie Payments faciliteert als betaaldienstverlener voor webwinkels de ontvangst van betalingen van klanten via verschillende betaalmethoden. Stichting Mollie Payments ontvangt de door klanten betaalde bedragen en draagt deze bedragen periodiek aan Korsit af.

Sprake van fraude bij meerdere betalingen via Sofort

In juni 2014 hebben Korsit en Mollie de ‘Algemene betaaldienstenovereenkomst’ en het bijbehorende addendum voor de betaalmethode ‘Sofort’ gesloten. Op dat moment maakte Korsit al een paar jaar via Mollie gebruik van de betaalmethode iDEAL. Door het sluiten van deze overeenkomst konden klanten ook met Sofort betalen. In januari 2016 heeft Mollie Korsit bericht dat er sprake was van fraude bij drie Sofort betalingen. Door de fraude konden deze betalingen niet aan Korsit worden uitbetaald. In april 2016 heeft Korsit daarom overleg gehad met Sofort. Korsit wilde weten hoe zij zich beter tegen frauduleuze transacties met Sofort kon beveiligen. Sofort heeft naar aanleiding van dit overleg een aantal aanbevelingen gedaan.

In september 2016 heeft Korsit een e-mail verstuurd aan Sofort. Dit omdat het saldo op het dashboard € 120.000,- bedroeg terwijl er bij ‘openstaand tegoed’ slechts € 39.600,- stond. Volgens Sofort zat dit verschil in het feit dat het overige bedrag reeds uitbetaald was of nog uitbetaald dient te worden. Dit was echter niet duidelijk te controleren voor Korsit. Uiteindelijk heeft Mollie op 2 november 2016 Korsit van Sofort afgesloten. Dit omdat zij klachten hadden ontvangen over fraudebetalingen van de Duitse politie. Volgens Mollie waren veel transacties het gevolg van fraude. In de periode van augustus 2015 tot en met november 2016 zijn er in totaal voor € 174.357,- frauduleuze betalingen verricht. Korsit heeft vervolgens Mollie aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade. Volgens Korsit is Mollie haar verplichtingen niet nagekomen.

Betaaldienst Mollie zou zorgplicht hebben geschonden, Korsit vordert schadevergoeding

Korsit is daarom een procedure gestart bij de rechtbank Amsterdam. Daar stelt Korsit dat Mollie tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en onrechtmatig heeft gehandeld jegens Korsit. Korsit vordert daarnaast een schadevergoeding van € 160.406,-. Korsit stelt dat Mollie haar (bijzondere) zorgplicht jegens Korsit geschonden. Mollie heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken en/of misleidende reclame volgens Korsit.

Sofort is een niet-gegarandeerde betaalmethode. Dit houdt in dat de betaling na autorisatie nog door de bank van de betaler kan worden tegengehouden in geval van fraude. Mollie heeft Korsit hier niet over geïnformeerd. De rechtbank oordeelt dat Mollie dit wel had moeten doen. Doordat Korsit een webwinkel is die digitale kaarten verkoopt, kan zij haar bestellingen eerder uitleveren. Door Korsit niet op de hoogte te stellen, heeft Mollie haar zorgplicht geschonden jegens Korsit.

Rechtbank: diende voor klant inzichtelijk te zijn welk bedrag niet werd uitbetaald door fraude

Mollie stelt echter dat de gevorderde schade geen gevolg is van de zorgplichtschending. Korsit wist volgens Mollie al sinds januari 2016 dat het bij Sofort om een niet-gegarandeerde betaalmethode ging. De gevorderde fraudeschade van na 12 januari 2016 is daarom volgens Mollie niet toewijsbaar.

Voor Korsit was pas eind november 2016 inzichtelijk welk totaalbedrag aan betalingen door banken vanwege fraude met Sofort is tegengehouden. Korsit kon daarom voor deze update het frauderisico van Sofort moeilijk inschatten en haar fraudebeleid daarop aanpassen. Korsit stelt dat er hier een zorgplicht op Mollie rust. Deze zorgplicht houdt volgens de rechtbank in dat Mollie het dashboard zo in diende te richten dat het voor Korsit overzichtelijk was welk bedrag aan Sofort-betalingen door banken niet werd uitbetaald. Nu Mollie hier niet aan heeft voldaan, heeft zij haar zorgplicht geschonden en is zij jegens Korsit tekortgeschoten. Welke schade aan de schending van de zorgplicht kan worden toegerekend moet de rechtbank nog vaststellen.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de rechtbank Amsterdam lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw betaaldienst of een andere partij over een eventuele zorgplichtschending? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant