Uitspraak: Betaling werkzaamheden accountant vooraf vaststellen

Een accountant is met een klant een overeenkomst van opdracht overeengekomen. Het omvat de volgende werkzaamheden: het samenstellen van de boekhouding, de jaarrekeningen, de fiscale aangiften, bezwaarschriften, verzoeken om uitstel van betaling en om uitstel van aangiften. Daarnaast werd overeengekomen dat ook andere voorkomende werkzaamheden door de accountant zouden worden uitgevoerd. In de overeenkomst is opgenomen dat een gemiddeld tarief van 60 euro per uur wordt gerekend door de accountant.

Op een gegeven moment zijn 5 facturen onbetaald gebleven over de periode 2014 tot en met 2016. Het gaat om een bedrag van ruim 18.000 euro.

De klant heeft in 2015 een verklaring ondertekend dat 10.000 euro zou worden betaald zodra de klant geld heeft verworven uit een erfenis. In maart 2016 vindt die verkoop van het erfdeel plaatst. Daarom besluit de accountant beslag te leggen op de opbrengst. Alsnog betaalt de klant de facturen niet.

In een verstekvonnis wordt de klant voor een deel van de vordering veroordeeld. De klant is het niet eens met het vonnis en besluit in verzet te gaan.

Beoordeling

De verklaring die de klant heeft ondertekend heeft mede betrekking op een factuur die pas 10 maanden later is opgemaakt. De reden die hieraan ten grondslag is dat de accountant de BTW-afdracht wilde uitstellen.

De klant heeft later pas een specificatie van de werkzaamheden ontvangen. In die specificatie is waar te nemen dat het tarief niet 60 euro maar 80 euro per uur is. Echter, de kantonrechter is van mening dat het bezwaar te laat komt. Dit had voor de ondertekening van de verklaring moeten gebeuren. De klant had destijds zelf om een specificatie moeten vragen. Het bedrag zal moeten worden betaald door de klant.

De kantonrechter oordeelt anders met betrekking tot de andere facturen. Voor die bedragen heeft de klant niet uitdrukkelijk akkoord gegeven voor een tarief van 80 euro. Een verschil van 30% is aanzienlijk. In het kader van de zorgplicht had de adviseur de opdrachtgever moeten wijzen op het hogere tarief.

Oordeel

Wanneer een accountant een opdracht met een klant overeenkomt, moet daarbij ook worden afgesproken welk uurtarief daarvoor wordt gehanteerd. Wanneer hierbij wordt gesproken van een gemiddeld uurtarief, kan later niet met 30% van het gemiddelde worden afgeweken ten nadele van de klant. Niet is gebleken dat de klant gewezen is op het verhoogde tarief.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant