Uitspraak: Beveiligingsbedrijf schendt overeenkomst en is aansprakelijk voor inbraak

Er speelde een geschil tussen de Intratuin en Het beveiligingsbedrijf. Sinds juli 2008 had de Intratuin een overeenkomst met Het beveiligingsbedrijf. De looptijd van de overeenkomst was 1 jaar, welke automatisch met 1 jaar werd verlengd. Enkel indien er geen opzegging plaatsvond. Het beveiligingsbedrijf zou zorg dragen voor controlerondes en alarmopvolging in de Intratuin. Per nacht werden door het beveiligingsbedrijf 2 à 3 controlerondes gemaakt, en eenmaal per week werden de deuren, het hekwerk en de materialen buiten gecontroleerd. Hiervoor betaalde de Intratuin € 243,32 per maand aan Het beveiligingsbedrijf

Verplichtingen uit de overeenkomst

In de algemene voorwaarden van Het beveiligingsbedrijf is opgenomen dat de verbintenis een inspanningsverplichting is. Ook is er in opgenomen dat Het beveiligingsbedrijf alleen aansprakelijk is voor schade die is veroorzaakt door grove schuld of opzet bij de uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst. De bewijslast lag hierbij bij de Intratuin.

Alarm verstuurt geen signalen naar alarmcentrale

Op 2 augustus 2010 om 1:27 uur werd er door een medewerker van de meldkamer geconstateerd dat er geen verbinding meer was tussen het alarmsysteem en de alarmcentrale. De medewerker heeft vervolgens om 1:32 Het beveiligingsbedrijf gebeld. Om 2:00 is er een beveiligingsmedewerker ter plaatse geweest. Buiten het pand heeft de beveiligingsmedewerker geen bijzonderheden geconstateerd. De beveiligingsmedewerker is toen het pand binnengegaan en het alarm was nog ingeschakeld. Hij heeft toen een proefalarm af laten gaan, maar de meldkamer kreeg hiervan geen melding. Dit betekende dat het alarm nog steeds geen signalen verstuurde naar de alarmcentrale en het pand dus minder goed beveiligd was.

Technische oorzaak

Vervolgens heeft de beveiligingsmedewerker gecontroleerd of in het alarmsysteem meldingen stonden over mogelijke alarmen in andere zones van het pand. Dit bleek niet het geval. De beveiligingsmedewerker heeft het alarm weer ingeschakeld en geen controleronde in het pand gedaan.  Om 2:07 heeft de beveiligingsmedewerker de meldkamermedewerker gebeld dat hij de directeur van de Intratuin heeft gebeld en dat ze extra controlerondes zullen rijden bij de Intratuin. Om 3:55 uur is er een test uitgevoerd en om 9:49 uur wordt de melding afgemeld met de opmerking ‘technische oorzaak’.

Alarmmelding blijkt geen technische probleem, maar een inbraak

Omstreeks 7:30 uur dezelfde dag is ontdekt dat in de betreffende nacht 2 inbrekers rond 1:30 uur het pand zijn binnen gekomen. Ze hebben rond 6:00 uur het pand weer verlaten. Op 2 augustus is door de directeur van de Intratuin aangifte gedaan en is er een opsporingsonderzoek ingesteld. De inbrekers zijn via het dak binnengekomen en hebben de telefoon- en datakabels doorgeknipt. De totale schade bedroeg € 32.437,81, waarvan de verzekeraar van Intratuin € 25.466,04 heeft vergoed. Het eigen risico van in totaal € 6.971,77 werd niet vergoed. Intratuin heeft Het beveiligingsbedrijf aansprakelijk gesteld voor het niet vergoedde deel van de schade.

Tekortgeschoten in nakoming van verplichten uit overeenkomst

Intratuin is van mening dat Het beveiligingsbedrijf toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Ook heeft het beveiligingsbedrijf volgens Intratuin haar zorgplicht als opdrachtnemer geschonden. De beveiligingsmedewerker heeft zelf besloten om geen ronde te doen in het bedrijfspand. Zijn verweer hiervoor is dat een dergelijke melding eerder is voorgekomen bij Intratuin. Het hof is van mening dat de beveiligingsmedewerker hierdoor zijn zorgplicht heeft geschonden. Hij heeft niet gehandeld zoals het een redelijk bekwaam en redelijk handelend beveiliger betaamt. Het hof concludeert dat er sprake was van grove opzet zoals overeengekomen in de algemene voorwaarden en het beveiligingsbedrijf dus aansprakelijk is voor de directe schade van € 6.971,77.

Hier kunt u de gehele uitspraak van het Gerechtshof lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook een geschil met  uw beveiligingsbedrijf? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant