Uitspraak: Bij aangifte IB hoeft geen rekening worden gehouden met terugvorderingen

Op 9 november 2015 is erflater, de vader van klaagster, overleden. Op 16 november 2015 hebben klaagster en haar zuster de notaris de opdracht gegeven een verklaring van erfrecht op te stellen. Klaagster en haar zuster zijn de enige erfgenamen. Zij hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. De notaris heeft op 3 december 2015 een verklaring van erfrecht afgegeven en aan de erfgenamen toegestuurd.

Assisteren bij afwikkeling van nalatenschap

De erfgenamen hebben de notaris verzocht hen te assisteren bij de afwikkeling van de nalatenschap. Erflater had een kluis bij de Rabobank. Op 7 april 2016 is de kluis, in aanwezigheid van de erfgenamen en de notaris, geopend. Hier bleek een bedrag van €41.000,- aan contanten in de kluis te zitten. De notaris heeft een proces-verbaal opgemaakt van het openen van de kluis. De erfgenamen verzochten de notaris de nalatenschap verder af te wikkelen en meer in het bijzonder om aangifte te doen van het bedrag van €41.000,- bij de Belastingdienst.

Ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting hebben de erfgenamen de administratie aan de administrateur overhandigd. Op 29 april 2016 heeft de notaris de belastingdienst om uitstel gevraagd om de termijnen niet te laten verlopen en om boeten te voorkomen. De conceptaangiften inkomstenbelasting en erfbelasting zijn op 4 juli 2016 aan de erfgenamen voorgelegd. De erfgenamen dienden ieder €809,- terug te betalen aan de belastingdienst. Klaagster weigert dit.

Onjuist en onvolledige geïnformeerd over terugvorderingen

Klaagster verwijt de notaris dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld in de uitvoering van haar werkzaamheden. De notaris heeft klaagster onjuist en onvolledig geïnformeerd over de nalatenschap van erflater ten tijde van het tekenen van de definitieve aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting. De notaris had klaagster vooraf moeten informeren over het feit dat terugvorderingen, zoals huurtoeslagen, achteraf worden berekend en vastgesteld. Op 2 september 2016 waren de beide definitieve aanslagen bekend bij de notaris. Het verbaast klaagster dat de notaris niet op de hoogte was van het verrekenen van toeslagen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Notaris diende de erfgenamen niet te wijzen op eventuele terugvorderingen

De verwijten van klaagster zijn onterecht. De notaris heeft gepoogd een voor de erfgenamen zo goed mogelijk eindresultaat te bereiken. Daar is zij in geslaagd. Ten tijde van het ondertekenen van de aangiften was er geen aanleiding om de erfgenamen te wijzen op eventuele herrekeningen van terugvorderingen die naar aanleiding van de aangifte inkomstenbelasting zouden kunnen worden opgelegd. Toen er toch een herrekening kwam heeft het kantoor om te voorkomen dat klaagster zou worden geconfronteerd met boetes en herrekeningen, het bedrag voorgeschoten. De notaris heeft steeds getracht tot een oplossing te komen en wil dat nog steeds. Het notariskantoor heeft klaagster aangeboden om het voorgeschoten bedrag van €809,- kwijt te schelden. Klaagster reageert echter niet.

Notaris diende geen rekening te houden met eventuele terugvorderingen

Naar het oordeel van de Kamer had de notaris bij de aangifte inkomstenbelasting in redelijkheid geen rekening hoeven te houden met eventuele terugvorderingen van huurtoeslagen. Het toetsingsmoment van definitieve toeslagen ligt altijd achteraf en wordt gedaan op basis van de ingediende aangifte inkomstenbelasting. Verder is vast komen te staan dat de administrateur alle mappen met administratie (tien stuks) in beheer had voor het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting. Ook had de notaris de erfgenamen geadviseerd om beneficiair te aanvaarden. De notaris heeft derhalve voldoende zorgvuldigheid betracht. Zij was niet op de hoogte van de herrekening en hoefde dat in de gegeven omstandigheden ook niet te zijn. De klacht is daarom ongegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant