Uitspraak: Notaris heeft wilsbekwaamheid erflater naar behoren beoordeeld

Deze zaak draait om de toetsing van wilsbekwaamheid door de notaris. Klagers zijn de kinderen van erflater. Erflater is gehuwd met de echtgenote. In oktober 2011 is bij erflater de diagnose Alzheimer gesteld.

Op 25 maart 2014 heeft erflater een nieuw testament opgemaakt bij de notaris. Daarin heeft hij alle eerdere wilsbeschikkingen herroepen. Erflater heeft klagers benoemd tot erfgenaam voor hun legitieme portie en voor het overige gedeelte, voor gelijke delen tot erfgenaam benoemd zijn echtgenote en hun kinderen. Erflater en zijn echtgenote hebben op 25 maart 2014 bij de notaris eveneens huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk opgesteld waarbij iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten.

In 2019 is erflater overleden. Op 24 maart 2020 is door de notaris de boedelbeschrijving en vaststelling van de erfdelen gepasseerd. Op 30 maart 2020 is de boedelbeschrijving aan klagers toegestuurd.

Klagers hebben in de periode van 8 april 2020 tot 12 juli 2020 diverse keren verzocht om de aantekeningen uit het archief van de notaris waaruit blijkt hoe de wilsbekwaamheid van erflater destijds is getoetst. Op 21 juli 2020 ontvangen zij aantekeningen uit 2014 uit het dossier van de notaris.

De klacht

Klagers verwijten de notaris dat zij haar zorgplicht heeft geschonden bij het passeren van het testament van erflater en het verlijden van de huwelijksvoorwaarden waarin de huwelijksgoederengemeenschap waarin partijen waren gehuwd, werd ontbonden. Ondanks de aanwezigheid van een viertal indicatoren zoals benoemd in het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid ten behoeve van de notariële dienstverlening heeft de notaris ten onrechte nagelaten de wilsbekwaamheid van erflater nader te onderzoeken.

De beoordeling

Het Stappenplan geeft een opsomming van zogenaamde indicatoren (hierna: de indicatoren) aan de hand waarvan de notaris in de eerste plaats bepaalt of nader onderzoek naar de wilsbekwaamheid noodzakelijk is. Indien dat het geval is, spelen de indicatoren vervolgens ook een rol bij de vraag hoe, in hoeverre en door wie dit nader onderzoek ingesteld dient te worden.

De kamer overweegt dat het volgens het Stappenplan in de eerste plaats aan de notaris zelf is, om de wilsbekwaamheid van erflater te beoordelen. De notaris heeft aan de hand van feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt dat zij de wilsbekwaamheid naar behoren heeft beoordeeld. De kamer neemt daarbij in aanmerking dat de notaris verschillende gesprekken heeft gevoerd met erflater. Daarin is de alzheimer besproken. Ook heeft klager een plausibele reden gegeven voor wijziging van het testament. De omstandigheid dat de echtgenote van erflater het initiatief heeft genomen voor het maken van de afspraak bij de notaris, acht de kamer tenslotte niet relevant aangezien de dienstverlening door de notaris veel meer omvatte dan de wijziging van het testament van erflater.

De kamer komt tot de conclusie dat er geen feiten of omstandigheden gebleken zijn op grond waarvan de notaris de wilsbekwaamheid door een arts had behoren te laten onderzoeken.

De beslissing

De kamer acht de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

De beoordeling

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant