Uitspraak: De Hof Hoorneman vs. Van Lanschot Kempen

In een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 17 mei 2023, is er een interessante zaak behandeld betreffende de overname van Hof Hoorneman door Van Lanschot Kempen en de samenvoeging van beleggingsfondsen. Zeven beleggers voelden zich benadeeld door deze samenvoeging en stelden Hof Hoorneman aansprakelijk. Wij nemen u graag mee door de kernpunten van deze zaak en de beslissing van de rechtbank.

Achtergrond van het geschil

In 2015 openden zeven beleggers rekeningen bij Hof Hoorneman en kochten aandelen in het Income Fund, een beleggingsfonds dat investeert in obligaties. In 2021 werd Hof Hoorneman overgenomen door Van Lanschot Kempen, wat leidde tot de overname van de beleggingsfondsen door Van Lanschot Kempen. Het Income Fund werd in oktober 2021 samengevoegd met het Kempen Euro High Yield Fund. De beleggers verweten dat ze niet waren gewaarschuwd voor het risico van verlies van hun aandelen bij een overname en dat Hof Hoorneman niet voldoende rekening had gehouden met hun belangen.

Beoordeling van het geschil

De rechtbank oordeelde dat de mogelijkheid van een toekomstige overname van een bank en de samenvoeging van beleggingsfondsen niet op zichzelf een reden is om een belegger hierover te informeren. Deze omstandigheid rechtvaardigt niet automatisch een beroep op dwaling. Er zou alleen sprake zijn van dwaling als Hof Hoorneman al op voorhand wist van de toekomstige overname en deze informatie had achtergehouden.

De rechtbank benadrukte ook dat de publiekrechtelijke zorgplichten van financiële instellingen (volgens de Wet financieel toezicht) de contractuele relatie tussen Hof Hoorneman en de beleggers beïnvloeden. Of deze zorgplichten van toepassing zijn, hangt af van het soort dienstverlening dat was overeengekomen. In dit geval wees de vermelding “Execution Only Overeenkomst” sterk op een execution only-relatie, waarbij de belegger zelf beslissingen neemt zonder advies van de bank.

Hof Hoorneman beweerde dat ze aan hun verplichtingen hadden voldaan door de kennis en ervaring van de beleggers in te winnen, zoals vereist is door de wet. De rechtbank vond dat Hof Hoorneman geen specifieke plicht had om de beleggers te waarschuwen voor het risico van samenvoeging van fondsen bij een mogelijke toekomstige overname.

Eindoordeel

Uiteindelijk wees de rechtbank de vorderingen van de beleggers af en veroordeelde ze tot het betalen van de proceskosten. De beleggers hadden de mogelijkheid om de besluitvorming aan te vechten, maar hadden dat niet gedaan.

Conclusie

Deze zaak benadrukt het belang van duidelijke afspraken tussen financiële instellingen en beleggers. Als u overweegt te beleggen, is het essentieel om te begrijpen welk type overeenkomst u aangaat en wat uw rechten en verantwoordelijkheden zijn. Als u vragen heeft over financieel recht of soortgelijke zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant