Uitspraak: Droomhuis wordt nachtmerrie: verborgen gebreken (eigen zaak)

Het leek een droom die werkelijkheid werd toen twee cliënten van Zorgplicht Advocaten in 2012 een koopovereenkomst sloten voor een mooi landhuis met een gastenverblijf, een dubbele carport en een grote tuin, omringd door de natuur. Echter, na de aankoop begonnen zich al snel gebreken te manifesteren, en na onderzoek bleek dat het huis in een veel slechtere staat verkeerde dan verwacht. Deze kwestie leidde tot een langdurige juridische strijd waarin de verkopers en de makelaar beiden aansprakelijk werden gesteld voor de gebreken.

Ontdekking van gebreken en start van de juridische procedure

Binnen enkele maanden na de aankoop begon het buitenschilderwerk los te laten en volgden er maandelijks nieuwe gebreken. Onderzoeksbureaus werden ingeschakeld, en hun rapporten onthulden talrijke ernstige gebreken, waaronder een gastenverblijf dat geheel afgebroken moest worden en accuut instortingsgevaar bij de verdiepingsvloer. De totale herstelkosten werden geschat op €470.690,-.

Bodemprocedure en kort geding

In 2015 startten de kopers een bodemprocedure tegen de verkopers om hen aansprakelijk te stellen voor de gebreken. Tegelijkertijd dagvaardden de kopers de mannelijke verkoper in een kort geding en vroegen zij om een voorschot op de schadevergoeding. De kortgedingrechter oordeelde dat de mannelijke verkoper alvast ongeveer €120.000,- moest betalen. Een journalist was aanwezig tijdens de zitting en publiceerde een artikel over het onderwerp.

Vrijwaring en aansprakelijkheid makelaar

Tijdens de lopende bodemprocedure riepen de verkopers hun makelaar, Drieklomp Makelaardij, op in vrijwaring. De rechtbank oordeelde dat de makelaar tekortgeschoten was in haar verplichtingen jegens de vrouwelijke verkoper door haar niet te betrekken in het verkoopproces en enkel af te gaan op informatie van de mannelijke verkoper. De makelaar werd veroordeeld tot betaling aan de vrouwelijke verkoper van hetgeen zij in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld.

Lessen voor makelaars

Uit de uitspraak volgt dat makelaars goed moeten nagaan wie hun opdrachtgevers zijn en beide verkopers moeten betrekken in het verkoopproces. Het zomaar afgaan op informatie van één van de opdrachtgevers kan leiden tot aansprakelijkheid bij verborgen gebreken of onjuiste informatie. Vooral bij gescheiden eigenaren van onroerend goed is extra voorzichtigheid geboden om beide partijen te betrekken en hun belangen te behartigen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant