Uitspraak: Makelaarsverantwoordelijkheid bij verkoop bedrijfspand

In 2006 wilde Alcoa Nederland B.V., hierna ‘verkoper’, haar bedrijfspand verkopen en schakelde Savills Nederland BV, hierna ‘Savills’, in als makelaar.

Verkoopbrochure

Savills stelde de verkoopbrochure op, met daarin informatie over het pand. De brochure benadrukte dat de informatie vrijblijvend was en geen aanbod vormde. Savills aanvaardde geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie.

Afmeting geschil

Het pand werd geadverteerd met een oppervlakte van ca. 12.000 m², gebaseerd op een eerdere berekening van DTZ Zadelhoff VOF. Een potentiële koper ontving een huurovereenkomst waarin dezelfde oppervlakte werd vermeld. Na de levering bleek het gebouwde deel slechts 10.185 m² te zijn, wat leidde tot een schadeclaim van de koper tegen verkoper en makelaar.

Hofuitspraak

Het gerechtshof stelde dat een competente makelaar de oppervlakte moet meten of informatie moet verifiëren voordat deze aan kopers wordt gecommuniceerd. Makelaar Savills had hier niet aan voldaan en werd als onzorgvuldig beschouwd. De verkoopbrochureclausule over vrijblijvendheid gold niet voor niet-contractuele partijen zoals de koper.

Hofbeslissing

Het hof verwierp de verkoopbrochureclausule als onaanvaardbaar vanwege de aanzienlijke schade voor de koper. Verkoper en makelaar werden veroordeeld tot betaling van €279.660 plus rente.

Hoge Raadstandpunt

De Hoge Raad stelde dat de verantwoordelijkheid van een makelaar om informatie te controleren afhangt van de situatie. Een koper mag vertrouwen op door de makelaar verstrekte informatie, afhankelijk van diens garanties. Het oordeel over het onredelijk bezwarende karakter van de clausule werd terugverwezen naar het hof.

Conclusie

De Hoge Raad vernietigde het arrest van het gerechtshof te Arnhem en verwees de zaak terug voor verdere beoordeling.

Link naar de volledige Hoge Raad uitspraak van 17 februari 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BV6162).

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw makelaar uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant