Uitspraak: Financieel adviseur schendt zorgplicht door niet voldoende informeren

Een student heeft een studio gekocht van Koopstudio Finance & Investments B.V. (hierna: “Koopstudio”) voor € 169.521. De student is tegelijk met Koopstudio een overeenkomst aangegaan ter verkrijging van de “Koopstudio Lastendemper Extra” (hierna: “KLDE”). Dit hield in dat gedurende 60 maanden de student een bedrag van € 600,= zou ontvangen van Stichting Beheer Derdengelden Koopstudio Finance & Investments. De koopsom is gefinancierd met een lening van € 174.000,=. Quarz trad daarbij op als financieel adviseur en bemiddelaar ter verkrijging van de geldlening bij Rabobank.

Studio moet nog verbouwd worden

Voor de student kon intrekken in de studio moest deze eerst worden verbouwd. Op 1 december 2009 is Koopstudio failliet verklaard. De verbouwing was toen nog niet voltooid waardoor de student de studio nooit heeft kunnen bewonen. De gehele woning is destijds verkocht en na verrekening met de lening resteerde voor de student een restschuld van € 39.260,80. De student vordert van Quarz vergoeding van € 39.260,80, vermeerderd met rente en kosten omdat Quarz tekort is geschoten in haar zorgplicht. De student is van mening dat Quarz hem had moeten wijzen op het risico dat hij liep door een geldlening af te sluiten voor een onderpand dat op dat moment veel minder waard was.

Rechtbank: zorgplicht strekt verder dan enkel waken voor overkreditering

De rechtbank overweegt dat indien een financieel adviseur de financiële positie en wensen van zijn opdrachtgevers niet inventariseert en indien hij zijn opdrachtgevers niet informeert over de financieringsmogelijkheden en de specifieke risico’s die daaraan verbonden zijn, deze niet handelt zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend financieel adviseur verwacht mag worden. Ook overweegt de rechtbank dat de zorgplicht verder strekt dan enkel het waken voor overkreditering. De zorgplicht heeft ook betrekking op de bij Quarz kenbare wensen van de cliënt met betrekking tot zijn financiële positie en wensen ten aanzien van de financiering en daarmee samenhangende risico’s.

De rechtbank oordeelt dat Quarz niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen. Door middel van een schadestaatprocedure zal de schade vast worden gesteld die de student heeft geleden. Quarz wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade van de student.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook niet voldoende voorgelicht over mogelijke risico’s en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant