Uitspraak: Geen sprake van schending van de geheimhoudingsplicht door accountant

Op 7 april 2023 heeft de Accountantskamer uitspraak gedaan in een zaak waarin een accountant werd beschuldigd van het schenden van de geheimhoudingsplicht. De zaak betrof een conflict tussen de accountant en een voormalige cliënt, waarbij de accountant vertrouwelijke informatie zou hebben gedeeld met derden.

Vertrouwelijke informatie aan derden verlenen

De zaak draaide om een voormalige cliënt van de accountant, die een geschil had met de accountant over de hoogte van de factuur. De cliënt beweerde dat de accountant te veel had gerekend voor zijn diensten en weigerde te betalen. De accountant gaf vervolgens vertrouwelijke informatie over de zaak aan derden, waaronder de beroepsorganisatie van accountants. Dit was in strijd met de geheimhoudingsplicht die op accountants rust en daarom diende de cliënt een klacht in bij de Accountantskamer.

Verplichting om vertrouwelijke informatie geheim te houden

Als accountant ben je verplicht om vertrouwelijke informatie van cliënten geheim te houden. Deze plicht is vastgelegd in de Wet op het accountantsberoep en geldt voor alle accountants die in Nederland werkzaam zijn. Het schenden van de geheimhoudingsplicht kan leiden tot tuchtmaatregelen, zoals een berisping, schorsing of doorhaling.

Oordeel van de Accountantskamer

De Accountantskamer oordeelde dat de klacht over het schenden van de geheimhoudingsplicht ongegrond was. Volgens de Accountantskamer had de cliënt niet aannemelijk gemaakt dat de accountant vertrouwelijke informatie had gedeeld met derden. De accountant had volgens de Accountantskamer weliswaar informatie verstrekt aan de beroepsorganisatie van accountants, maar deze informatie betrof de eigen verdediging van de accountant in een klachtzaak die door de cliënt was ingediend. De Accountantskamer oordeelde dat de accountant hiermee geen geheimhoudingsplicht had geschonden.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Belang van de geheimhoudingsplicht

De uitspraak van de Accountantskamer maakt duidelijk dat het schenden van de geheimhoudingsplicht een ernstige zaak is. Echter, in deze specifieke zaak heeft de Accountantskamer geoordeeld dat de klacht over het schenden van de geheimhoudingsplicht ongegrond was. Het is belangrijk voor accountants om zich bewust te zijn van hun geheimhoudingsplicht en zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie van cliënten.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant