Uitspraak: Hypothekers Associatie moet kosten adviesvergoeding terugbetalen na zorgplichtschending

Meneer E wil naar het buitenland emigreren. Hij heeft daarom in augustus 2017 zijn woning in Nederland verkocht en contact opgenomen met enkele geldverstrekkers. Hij wilt een hypothecaire geldlening afsluiten voor het kopen van een woning in het buitenland. Onder andere Rabobank en Obvion hebben het verzoek van meneer E afgewezen waarna hij contact op heeft genomen met De Hypothekers Associatie B.V. (hierna: “Hypothekers Associatie”). Volgens de tekst op de website van de Hypothekers Associatie zijn de mogelijkheden voor het verkrijgen van een financiering voor een woning in het buitenland beperkt maar dat er door afwijkende regelgeving in de verschillende Europese landen wel concrete mogelijkheden zijn.

Zowel Rabobank als Obvion wijzen de hypotheekaanvraag van consument af

In augustus 2017 heeft meneer E een adviesgesprek gehad met Hypothekers Associatie en daarbij gesproken over het kopen van onroerend goed in het buitenland. Eind deze maand is de overeenkomst van opdracht ondertekend door meneer E. De Hypothekers Associatie heeft vervolgens contact opgenomen met Rabobank over de financieringsmogelijkheden waarop Rabobank de aanvraag heeft afgewezen. Zij zegt geen hypothecaire geldleningen te verstrekken aan niet-ingezetenen van Nederland. Ook Obvion wijst de aanvraag af.

In september 2017 heeft de Hypothekers Associatie vervolgens een mail verstuurd naar meneer E waarin zij mededeelt dat er geen geldverstrekkers zijn waar meneer E een financiering kan verkrijgen. Dezelfde dag nog heeft meneer E zijn klacht geuit naar de Hypothekers Associatie en verzocht de vergoeding voor de werkzaamheden van de Hypothekers Associatie terug te betalen. Deze vergoeding bedroeg € 500,-.

Meneer E heeft vervolgens een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Volgens meneer E heeft de Hypothekers Associatie haar zorgplicht geschonden door niet te handelen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Volgens meneer E heeft de Hypothekers Associatie hem misleid en ten onrechte een vergoeding geïncasseerd. De Hypothekers Associatie was op de hoogte van het feit dat meneer E eerder navraag had gedaan bij meerdere geldverstrekkers en dat deze zijn verzoek hebben afgewezen. Desondanks heeft De Hypothekers Associatie toch toegezegd een financiering te kunnen krijgen voor meneer E.

Hypothekers Associatie diende eerst onderzoek te doen of consument wel in aanmerking komt voor financiering

De Commissie stelt als eerste vast dat er op de rechtsverhouding tussen meneer E en de Hypothekers Associatie een zorgplicht rustte op de Hypothekers Associatie. Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij eerst onderzoek doet naar de vraag of meneer E wel in aanmerking komt voor een financiering door zijn emigratie. Door deze vraag niet eerst te stellen maar zich meteen te focussen op de vraag naar de leencapaciteit heeft de Hypothekers Associatie de verwachting gewekt dat de emigratie geen belemmering zou vormen.

Ondanks dat de Hypothekers Associatie werkzaamheden heeft verricht voor meneer E is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat zij aanspraak blijven houden op de adviesvergoeding van € 500, aldus de Commissie. De Hypothekers Associatie dient dan ook de adviesvergoeding van € 500 terug te betalen aan meneer E.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur of tussenpersoon ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant