Uitspraak: Kandidaat-notaris passeert akte zonder vooraf concept-akte te sturen

In augustus 2003 heeft meneer V bij uiterste wilsbeschikking over zijn nalatenschap beschikt. Meneer V heeft, onder herroeping van alle eerdere wilsbeschikkingen, aan zijn echtgenote onder andere het zakelijk recht van gebruik en bewoning van zijn woning gelegateerd. Ten overstaan van notaris X heeft meneer V in februari 2014 een aanvulling op zijn testament uit 2003 opgenomen. In diezelfde maand heeft hij ook een levenstestament gemaakt. Dit levenstestament is bij akte van 14 oktober 2015 geheel herroepen. Op dezelfde datum heeft meneer V een nieuwe uiterste wilsbeschikking gemaakt en alle eerder gemaakte uiterste wilsbeschikkingen herroepen.

Vader wil testament nogmaals wijzigen, omdat het niet geheel voldeed aan zijn wensen

Een week later heeft meneer V bij notaris X gesproken over de mogelijke wijzigingen in zijn testament. Het testament van 14 oktober 2015 voldeed niet geheel aan de wensen van meneer V. Dit omdat er geen bescherming van zijn echtgenote opgenomen was in het testament. Notaris X heeft toen een kandidaat-notaris voorgesteld aan meneer V. Die heeft toen nogmaals de gewenste wijzigingen doorlopen met meneer V.

De kandidaat-notaris zou meneer V op 26 oktober 2015 bezoeken om het testament te bespreken en de akte te passeren. Enkele dagen voor deze afspraak heeft notaris X telefonisch contact gehad met meneer V en/of zijn echtgenote in verband met een wijzigingsverzoek.

Erflater begreep de last niet goed

De kandidaat-notaris is vervolgens met twee conceptakten naar meneer V gegaan. Tijdens de bespreking van de akten is gebleken dat meneer V de last, die was opgenomen naar aanleiding van het telefoongesprek, niet goed begreep. De kandidaat-notaris heeft vervolgens de echtgenote en de kinderen van meneer V erbij gehaald. Hij heeft de last nogmaals uitgelegd en besproken. De kandidaat-notaris heeft daarna de echtgenote en kinderen van meneer V gevraagd om de kamer te verlaten. Dit zodat de akte buiten hun aanwezigheid kon worden gepasseerd.

Meneer V heeft bij akte van 26 oktober 2015 zijn uiterste wilsbeschikking gewijzigd onder herroeping van alle eerdere wilsbeschikkingen. In dit testament heeft meneer V onder andere nogmaals bepaald dat zijn echtgenote als erfgename wordt uitgesloten. Daarnaast heeft hij legaten opgenomen ten behoeve van zijn echtgenote. Op grond hiervan zal maandelijks een bedrag van € 1.000,- worden uitgekeerd. Daarnaast heeft hij een last opgelegd aan de erfgenamen. Meneer V is op 3 april 2016 overleden.

Zoon: notaris had concept-akte moeten toesturen voordat de akte werd gepasseerd

De zoon van meneer V heeft in december 2017 een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. Daarbij verwijt hij notaris X en de kandidaat-notaris dat zij niet de vereiste zorgvuldigheid hebben betracht bij het passeren van het testament van 26 oktober 2015.

De Kamer begint met de beoordeling van de klacht tegen de notaris. Uit de stukken is gebleken dat de notaris geen concept-akte heeft toegestuurd aan meneer V voordat de akte is gepasseerd. De kamer oordeelt dat de notaris eerst een concept-akte op had moeten stellen. Juist nu meneer V op 14 oktober 2015 een ander testament had getekend. Ook was er op 23 oktober 2015 nog een telefonische wijziging ingediend op het notariskantoor.

De Kamer is daarom van oordeel dat de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De klacht tegen de notaris zal dan ook gegrond worden verklaard. In deze omstandigheden ziet de Kamer echter aanleiding om aan hem een maatregel op te leggen.

Niet zorgvuldig genoeg gehandeld tijdens passeren akte

Wat betreft de klacht tegen de kandidaat-notaris overweegt de Kamer als volgt. Indien een kandidaat-notaris als waarnemer van een notaris optreedt is hij zelf verantwoordelijk voor de werkzaamheden die hij als waarnemer verricht. De kandidaat-notaris had volgens de Kamer de relevante conceptakte achter moeten laten en de akte niet moeten passeren. Het bleek namelijk dat meneer V de last met plaatsvervangingsregeling, zoals opgenomen in het testament, niet leek te begrijpen.

Meneer V had de eerder gewijzigde conceptakte nog niet onder ogen gekregen. De kandidaat-notaris had op een later moment opnieuw een gesprek met meneer V aan kunnen gaan. In dit gesprek had hij de reikwijdte van de aanpassing kunnen bespreken. In plaats daarvan heeft hij de echtgenote en kinderen erbij gehaald die tegengestelde belangen hadden. Daarbij werd de sfeer al als ‘ijzig’ omschreven door de kandidaat-notaris. Door toch de akte te passeren, heeft de kandidaat-notaris niet de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht die van een kandidaat-notaris verwacht mag worden.

De Kamer acht de klacht tegen de kandidaat-notaris daarom gegrond en legt hem de maatregel van een waarschuwing op.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een beroepsfout van een notaris? Of heeft u het vermoeden dat uw notaris u onjuist of onvolledig heeft ingelicht en/of geadviseerd? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten zijn vergaand gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, onder meer ten aanzien van notarissen, advocaten, makelaars en financiële dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant