Uitspraak: Notaris verzuimt contact op te nemen met klaagster bij passeren akte

Op 21 juni 2019 heeft de notaris de volgende e-mail ontvangen:

“Geachte heer [N.], Bijgaand de akte van schuldbekentenis die ik je verzoek op korte termijn, via machtigingen, te passeren. De heer [X.] gaat begin juli op vakantie, zodat een en ander in de maand juni 2019 moet worden afgerond. Uw declaratie kunt u aan ons kantoor zenden. Met vriendelijke groet, [S.] advocaat belastingkundige.”

Op 24 juni heeft de notaris aan de gemachtigde van klaagster een concept-volmacht gezonden voor het passeren van een akte van schuldbekentenis. Op 26 juni 2019 heeft klaagster de volmacht ondertekend, waarna de notaris op 28 juni 2019 de akte volmacht heeft verleden. In deze schuldbekentenis erkent klaagster aan R-S N.V. en T-U N.V. schuldig te zijn respectievelijk een bedrag van € 105.100,29 en een bedrag van € 39.657,00.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat hij klaagster de akte heeft laten ondertekenen onder tijdsdruk en onder dreig van beëindiging van de werkzaamheden van R-S en T-U. Klaagster verwijt de notaris dat hij haar nooit persoonlijk heeft gesproken, de akte niet heeft toegelicht, niet heeft gewezen op de mogelijkheid dan wel noodzaak van het inwinnen van juridisch advies en niet heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van ondertekening van de akte.

De beoordeling

Uit de wetgeving en rechtspraak vloeit voort dat de notaris, wanneer hij bij volmacht passeert, de inhoud van de akte dient toe te lichten en moet wijzen op de gevolgen van ondertekening.

De kamer stelt vast dat de notaris voorafgaand aan het passeren van de akte niet met (de gemachtigde) van klaagster heeft gesproken.

Ter zitting is gebleken dat het in de periode van ondertekening erg slecht ging met de gemachtigde van klaagster, die daardoor naar zijn zeggen is bezweken onder de druk vanuit R-S en T-U om de akte schuldbekentenis te ondertekenen. Dit alles bleef echter voor de notaris buiten beeld omdat hij zijn werkzaamheden in deze zaak heeft beperkt tot het uitvoeren van de opdracht van R-S en T-U, zo merkt de kamer op.

De beslissing

De klacht wordt gegrond verklaard. Gezien de aard en de ernst van het verwijt dat de notaris hier gemaakt moet worden, wordt oplegging van de maatregel van berisping passend geacht. De kamer neemt in aanmerking dat de notaris is niet alleen tekort geschoten voor wat betreft de Belehrung, maar ook door de opdracht van de vennootschappen zo zonder meer uit te voeren en geen contact te zoeken met (de gemachtigde) van klaagster.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant