Uitspraak: Klager verwijt de notaris dat hij zijn informatieplicht heeft geschonden

Klager verwijt de notaris dat hierdoor ten onrechte overdrachtsbelasting bij klager in rekening is gebracht. De notaris heeft zijn informatieplicht geschonden volgens klager.

Het procesverloop

De afgelopen jaren heeft de notaris naar volle tevredenheid diverse werkzaamheden inzake transacties van percelen bosgrond voor klager verricht. Die relatie werd daarna eenzijdig door de notaris beëindigd. Klager heeft zich toen gewend tot andere notarissen. Door die notarissen werd klager erop gewezen dat geen overdrachtsbelasting verschuldigd was, omdat er een beroep kon worden gedaan op een vrijstellingsbepaling in het Wet Belastingen van Rechtsverkeer, te weten artikel 15 lid 1 sub s. Het betrof percelen met een publiekrechtelijke beperking als bedoeld in Besluit op basis van artikel 9.1 van de Wet Natuurbescherming.

Klager verwijt de notaris dat hierdoor ten onrechte overdrachtsbelasting bij klager in rekening is gebracht. De notaris heeft zijn informatieplicht geschonden. Bij de eerste zeven transacties was er door het notariskantoor geen Wwft onderzoek vereist. Daarna verneemt klager een tijd niets en ineens is er nader onderzoek nodig. Klager vraagt zich af wat de noodzaak is voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek bij transacties van zo een geringe economische waarde. Er is sprake van aantasting van de goede naam en reputatie van klager. Verder heeft het notariskantoor klager niet geïnformeerd over de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden en zijn de resultaten van het onderzoek niet aan klager teruggekoppeld.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1:Heffing van overdrachtsbelasting

Voldoende staat vast dat de overdracht van de percelen zich nog in de voorfase bevonden, zodat de notaris, zoals hij aanvoerde, nog niet was toegekomen aan het informeren over de fiscale gevolgen met betrekking tot de overdrachtsbelasting. Hoe de fiscale informatieverstrekking inzake de overdrachtsbelasting is gegaan bij de voorgaande zeven leveringen is voor de Kamer, bij gebreke van een feitelijke onderbouwing op dat punt, niet vast te stellen. Nu klager zijn klacht over het onjuist informeren niet feitelijk heeft onderbouwd, is dit klachtonderdeel ongegrond.

Klachtonderdeel 2: Wwft onderzoek

Uit het dossier en het verweer van de notaris kan volgen dat bij het uitvoeren van de verschillende opvolgende werkzaamheden een patroon ontstond. Verkopers waren senioren, terwijl, zo heeft de notaris onbestreden aangevoerd, afspraken niet schriftelijk werden vastgelegd en er een disbalans leek te zijn tussen een particulier verkoper die in relatie tot de koper een professionele indruk maakte. Dat klager de extra vragen overbodig vond, maakte dat de notaris, zo blijkt uit zijn verweer, nog verder heeft doorgevraagd.

Op een notaris rust een zorgplicht, die zich ook uitstrekt over de belangen van, in dit geval, de verkopers. Het totaalbeeld dat door de omstandigheden van de verschillende eerdere transacties ontstond heeft de notaris voldoende grond kunnen geven om nadere duidelijkheid te vragen over deze overdracht. Gelet op zijn constateringen kwalificeert de Kamer dat in dit geval zelfs als zijn plicht. Of hij dat deed onder de toepasselijke noemer cliëntenonderzoek/nader onderzoek of onder de minder gelukkig gekozen noemer van Wwft-onderzoek is daarbij niet relevant. Door aanvullende vragen te stellen heeft de notaris niet klachtwaardig gehandeld danwel klager in zijn eer en reputatie geschaad. De klacht is ongegrond.

De beslissing

De Kamer voor het notariaat verklaart de klacht ongegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant