Uitspraak: Klant mag toch overstappen naar andere pensioenaanbieder door passage in begeleidende brief bij voorstel voor variabel pensioen

Meneer C heeft een pensioenverzekering bij Nationale Nederlanden. Eind juni 2017 heeft hij een brief ontvangen van Nationale Nederlanden met informatie over de ‘Nieuwe Wet verbeterde premieregeling’. Op dat moment kreeg meneer C de mogelijkheid om alsnog voor een variabele pensioenuitkering te kiezen. In oktober 2017 heeft Nationale Nederlanden vervolgens een voorstel gedaan voor een variabel pensioen. Daardoor kreeg meneer C inzicht in de verschillende scenario’s indien hij zou kiezen voor de optie om zijn vaste pensioenuitkering om te zetten naar een variabele pensioenuitkering. Onderaan deze brief stond het volgende vermeld: “Kiest u voor een andere aanbieder? Dat vinden wij jammer. (…)”.

Op 18 oktober 2017 heeft meneer C vervolgens Nationale Nederlanden verzocht om het pensioenkapitaal over te dragen aan een andere verzekeraar. Dit omdat deze uitzicht bood op een hoger variabel pensioen. 5 dagen later kreeg meneer C bericht van Nationale Nederlanden dat zij hier niet aan mee zouden werken. Meneer C en Nationale Nederlanden hebben hierover uitvoerig mailcontact gehad, maar hebben uiteindelijk geen overeenstemming bereikt. Meneer C heeft uiteindelijk een klacht ingediend bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening.

Meneer C vordert dat Nationale Nederlanden zijn medewerking verleent aan de overdracht van het pensioenkapitaal. Volgens meneer C is Nationale Nederlanden toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht. Dit omdat Nationale Nederlanden niet mee wilde werken aan de mogelijkheid tot overdracht, zoals Nationale Nederlanden deze aan meneer C heeft aangeboden. Nationale Nederlanden stelt dat de pensioenuitkering enkel kon worden omgezet naar een andere pensioenaanbieder indien de huidige pensioenaanbieder geen variabel pensioen aanbiedt. Nationale Nederlanden deed dit wel, waardoor de laatste alinea over de keuze voor een andere pensioenaanbieder ten onrechte was opgenomen in de brief van oktober 2017.

Meneer C is onmiddellijk nadat Nationale Nederlanden het verzoek heeft ontvangen geïnformeerd over de onmogelijkheid van het overdragen van het pensioenkapitaal. Ter compensatie heeft Nationale Nederlanden meneer C een eenmalige netto vergoeding van € 1.400,- aangeboden. Dit aanbod heeft meneer C afgewezen. Het Kifid moet nu de vraag beantwoorden in hoeverre meneer C de gerechtvaardigde verwachting mocht hebben dat Nationale Nederlanden haar medewerking zou verlenen aan het verzoek tot overdracht van het pensioenkapitaal. In de brief van oktober 2017 maakt Nationale Nederlanden geen enkel voorbehoud ten aanzien van de mogelijkheid om voor een andere pensioenaanbieder te kiezen. De Commissie oordeelt daarom dat de vordering kan worden toegewezen. Nationale Nederlanden moet meewerken aan de waardeoverdracht van het pensioenkapitaal van meneer C.

Klik hier voor de hele uitspraak van het Kifid.

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw pensioenorganisatie? En heeft u hierdoor schade geleden of dreigt u schade te gaan leiden? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring en kunnen u adviseren of bijstaan terzake een geschil met uw dienstverlener.

Zie ook vergelijkbare uitspraak:

 

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant