Uitspraak: Makelaar aansprakelijk voor schade ten gevolge van vroegtijdig vertrek huurders

Meneer en mevrouw B hebben in 2005 een woonhuis gekocht. In het voorjaar van 2009 hebben meneer en mevrouw B aan het makelaarskantoor een opdracht gegeven om een huurder te zoeken voor de duur van 1 jaar. Begin augustus 2009 is het makelaarskantoor benaderd door A1 Apartment Services (hierna: “A1”), een bemiddelingskantoor, met een kandidaat huurder. De heer D, van buitenlandse nationaliteit, wilde samen met zijn echtgenote, twee kinderen en een au pair het huis huren voor 1 jaar. De werknemer van A1 vertelde dat de heer D een opdracht uitvoerde voor de Tanfield Group. Meneer en mevrouw B wilde dat de Tanfield Group geen partij werd bij de huurovereenkomst maar dat deze wel mede werd ondertekend door de Tanfield Group. De huurovereenkomst is vervolgens opgemaakt voor de periode van augustus 2009 tot en met augustus 2010 en ondertekend door meneer D, door meneer G namens “Werkgever huurder The Tanfield Group Plc” en meneer en mevrouw B.

Huurders vertrekken voor einde huurtermijn

Rond de jaarwisseling kregen meneer en mevrouw B bericht van de buren dat de huurders vermoedelijk waren vertrokken. De huurders bleken inderdaad te zijn vertrokken en de sloten van de buitendeuren waren vervangen. In het huis lagen vermoedelijk blokken hasj. Meneer en mevrouw B hebben geprobeerd met meneer D in contact te komen maar dit leverde niks op. Navraag bij de Tanfield Group wees uit dat niemand werkzaam is met de naam van meneer D.

Eigenaren vorderen schadevergoeding van makelaar

Meneer en mevrouw B vorderen een schadevergoeding van het makelaarskantoor voor de misgelopen huurtermijnen van € 49.000, te veel betaalde courtage van € 3.470,83 en de schoonmaakkosten en kosten van vervanging van de sloten van € 2.567,75.

Rechtbank: makelaar is tekortgeschoten in haar zorgplicht

De rechtbank is van oordeel dat het makelaarskantoor in haar zorgplicht tekort is geschoten door de verklaring van meneer D dat hij werkzaam was bij de Tanfield Group niet verder te onderzoeken. De makelaar behoort het belang van de verhuurder in acht te nemen en daarnaar te handelen. Door de hoge huurprijs en het feit dat meneer D geen Nederlandse nationaliteit bezat, had de makelaar moeten verifiëren of alle feiten juist waren. Nu hij dit niet gedaan heeft, heeft de makelaar niet gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar betaamt.

Voor de schadebegroting moet een vergelijking gemaakt worden tussen de feitelijke situatie en de situatie die zich zou hebben voorgedaan zonder de tekortkoming. De rechtbank schat dat er een andere huurder voor de overige 9 maanden gevonden zou kunnen worden voor een huurprijs van € 6.500 per maand. De schade wordt dan ook begroot op € 58.500. Omdat meneer D al een aantal maanden huur had betaald wordt dit van de schade afgetrokken. De schade bedraagt dan € 58.500 -€ 36.842 = € 21.659. Voor de teveel betaalde courtage stelt de rechtbank de schade vast op € 425. De schadevergoeding voor het vervangen van de sloten begroot de rechtbank op € 1.000.

Het makelaarskantoor wordt samenvattend veroordeeld om aan meneer en mevrouw B een bedrag van € 23.084 te betalen wegens tekortkoming in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant