Uitspraak: Makelaar heeft verkeerde oppervlakte bij woning gehanteerd

Van der Brugge is ingeschakeld om over te gaan tot onderhandse verkoop van een woning. Gedaagde1 is vanaf december 2016 als verkopend makelaar namens verkopers opgetreden. Gedaagde1 heeft de woning op Funda geplaatst en heeft een brochure van de woning opgemaakt. Daarin wordt vermeldt dat het gaat om een woonoppervlakte van 164m2. Ook wordt gewezen op het feit dat een koper een wettelijke onderzoeksplicht heeft.

Meetrapport stelt dat niet de juiste oppervlakte is gehanteerd

Eiser1 heeft op 2 november 2017 de woning bezichtigd en een bod gedaan van 520.000 euro. Vier dagen later heeft hij het bod met 15.000 euro verhoogd, wat de verkopers hebben geaccepteerd. Op 20 november 2017 is de koopovereenkomst getekend. Op 5 januari 2018 is de woning geleverd. Eiser1 heeft de woning laten taxateren voor de hypotheekaanvraag. Eiser1 heeft aan gedaagde1 laten weten dat de taxateur slechts tot een woonoppervlakte van 137m2 komt. Een medewerkster van gedaagde1 heeft een meetrapport van een derde toegestuurd waarin de oppervlakte wordt verantwoord. Eiser1 heeft gedaagde1 op 10 januari 2018 aansprakelijk gesteld voor de schade die zij hebben geleden door niet de juiste oppervlakte te hanteren. De vordering is gebaseerd op het feit dat gedaagde1 onrechtmatig heeft gehandeld door een onjuiste oppervlaktemaat te hanteren.

Eiser vordert schade voor onjuiste oppervlakte

Eiser1 vordert primair schade die in ontstaat omdat hij minder zou hebben betaald wanneer de juiste oppervlakte was gehanteerd. Dit zou om ruim 88.000 euro gaan. Daarbij stelt eiser1 dat de verkopers met die prijs wellicht ook akkoord zouden zijn gegaan nu het huis al 2,5 jaar te koop stond. Primair vordert eiser1 een bedrag van ruim 105.000 euro: het aantal missende m2 keer de prijs per m2.

Gedaagde1 erkent dat de oppervlakte minder is dan 164m2, maar betwist onrechtmatig te hebben gehandeld. Eiser1 mocht niet zonder meer afgaan op de informatie in de brochure. Daarnaast heeft eiser1 ook de woning driemaal bezocht, waardoor hij een inschatting kon maken van de woonoppervlakte. Gedaagde1 had het advies gegeven een aankoopmakelaar in te schakelen. Daarnaast stelt gedaagde1 dat geen schade wordt geleden, nu de marktwaarde op 540.000 euro wordt gewaardeerd. Dit is marktconforme prijs.

Onjuiste of misleidende informatie over oppervlakte leidt tot onrechtmatig handelen van makelaar

Partijen zijn het erover eens dat de gebruiksoppervlakte van de woning minder bedraagt dan 164 m2. Als een makelaar de aspirant- koper voorafgaand aan de verkoop van een woning onjuiste of misleidende informatie geeft over eigenschappen van deze woning, waarvan hij weet of moet begrijpen dat deze voor de koper bij zijn aankoopbeslissing van belang kunnen zijn, kan sprake zijn van onzorgvuldig en dus onrechtmatig handelen. De rechtbank besluit om een deskundige in te stellen die gaat onderzoeken wat de woonoppervlakte is, in welke mate sprake kan zijn van interpretatieverschillen en afrondingen, wat de marktwaarde van de woning was en of er nog andere punten zijn die de rechter moet meenemen in de beoordeling.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de rechtbank lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schenden van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant