Uitspraak: Makelaar informeert consumenten onvoldoende, schendt zorgplicht en wordt berispt

Meneer en mevrouw A. zijn eigenaren van een woning. In juni 2013 hebben zij Makelaardij D opdracht gegeven tot verkoop van de woning. Omdat de woning niet verkocht werd is de woning vanaf maart 2014 daarnaast ook ter verhuur aangeboden. In juli 2014 heeft zich een potentiële huurder gemeld bij Makelaardij D. Uiteindelijk is er een huurovereenkomst gesloten voor bepaalde tijd van 15 oktober 2014 tot en met 16 oktober 2017. Na deze drie jaar zou de huurder de woning kunnen kopen voor een gefixeerde prijs. Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst kwamen meneer en mevrouw A. achter steeds meer ongewilde gevolgen van deze overeenkomst, waaronder de huurbescherming die de huurder ook bij een tijdelijke huurovereenkomst geniet.

Makelaar heeft verhuurders niet voldoende geïnformeerd over mogelijke gevolgen

Meneer en mevrouw A. hebben uiteindelijk een klacht ingediend tegen Makelaardij D. Makelaardij D zou meneer en mevrouw A. niet vooraf hebben geïnformeerd over de gevolgen van voornoemde huurovereenkomst. Ook bij een tijdelijke huurovereenkomst komt aan de huurder huurbescherming toe, waardoor de huurovereenkomst niet van rechtswege eindigt maar moet worden opgezegd. Hierbij zijn meneer en mevrouw A. gebonden aan beperkte wettelijke opzeggingsgronden.

Naast de huurovereenkomst zoals deze destijds tot stand is gekomen was er ook een mogelijkheid tot tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet. Meneer en mevrouw A. zijn van mening dat dit een passendere oplossing zou zijn geweest. Meneer en mevrouw A. zijn nu door de onvolledige voorlichting gedupeerd en willen de woning zelf weer bewonen. Dit is nu niet mogelijk. Door de verhuur is het ook niet mogelijk de ontstane bevingsschade te herstellen. Meneer en mevrouw A. hebben een klacht ingediend bij de Raad van Toezicht.

De Raad: mondelinge of telefonische mededeling is niet voldoende om aan zorgplicht te voldoen

De makelaar die destijds de huurovereenkomst heeft geregeld is aanwezig bij de zitting. Er is ter zitting aan Makelaardij D gevraagd of hij meneer en mevrouw A. heeft geïnformeerd over het aan de huurder toekomende recht van huurbescherming. De desbetreffende makelaar geeft aan dat hij hen wel heeft geïnformeerd, maar dat dit niet schriftelijk is vastgelegd. De Raad van Toezicht oordeelt dat van een makelaar mag worden verlangd dat hij zijn cliënten informeert over het aan een huurder toekomende recht op huurbescherming. Vooral nu dit vergaande gevolgen heeft voor zijn cliënten. Het is daarna aan de makelaar om aan te tonen dat hij aan dit punt van zijn zorgplicht heeft voldaan. Na het informeren van zijn cliënten kan een makelaar daarom het beste dit nogmaals schriftelijk bevestigen. Nu Makelaardij D dit heeft nagelaten kan De Raad niet vaststellen dat de makelaar aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Volgens De Raad is enkel een mondelinge of telefonische mededeling gezien de verstrekkende gevolgen voor de verhuurder niet voldoende om aan zijn zorgplicht te voldoen.

De Raad oordeelt dat in de gegeven omstandigheden van een redelijk handelend makelaar had mogen worden verwacht dat hij meneer en mevrouw A. zou hebben geïnformeerd over de mogelijkheden van de Leegstandswet. Ook deze tekortkoming is klachtwaardig, aldus De Raad. De Raad acht de klacht in beide onderdelen gegrond en legt Makelaardij D de maatregel van berisping op.

Klik hier voor de volledige uitspraak van De Raad van Toezicht

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant