Uitspraak: Makelaar koopt zelf woning en handelt daarbij niet transparant

Mevrouw A is op zoek naar een nieuwe woning. Wanneer zij een geschikte woning te koop ziet staan, maakt zij een afspraak met makelaar X. Makelaar X is door de huidige eigenaren van de woning ingeschakeld voor de verkoop van de woning. Na de bezichtiging van de woning brengt mevrouw A een bod uit. Het bod wordt door de eigenaren van de woning niet geaccepteerd. Mevrouw A haakt af en brengt geen nieuw bod uit.

Enige tijd later krijgt zij te horen dat makelaar X de woning zelf in privé heeft gekocht. Makelaar X is de woning als haar privéwoning gaan gebruiken. A vindt dit erg opmerkelijk. Zij heeft nooit vernomen dat makelaar X ook interesse had in de woning.

Transparantie over positie woning ontbrak

Mevrouw A dient een klacht in tegen makelaar X bij Raad van Toezicht van de Stichting NVM Tuchtrechtspraak. In de klacht stelt A dat zij zich misbruikt en niet serieus genomen voelt. Het lijkt erop dat zij geen eerlijke kans heeft gekregen. Makelaar X heeft de belangen van zowel de verkoper als zichzelf in de hoedanigheid als koper behartigd. X heeft daarom een bod kunnen uitbrengen met de kennis die zij van de onderhandelingen had. Mevrouw A vult op de zitting haar klacht aan. Makelaar X had moeten aangeven dat zij zelf interesse had in de woning. Door dit niet te doen is X niet transparant te werk gegaan.

Makelaar handelde in belang van opdrachtgevers

Makelaar X voert een uitgebreid verweer. Het verweer komt erop neer dat zij de onderhandelingen tussen de eigenaren en mevrouw A heeft afgewacht. Nadat bleek dat de eigenaren het bod van mevrouw A niet accepteerden en de onderhandeling was afgerond, heeft zij zelf een bod uitgebracht. Daarnaast voert makelaar X aan dat zij haar interesse in de woning niet kenbaar heeft gemaakt mevrouw A. De eigenaren van de woning wilde dit niet. Door haar interesse niet te tonen heeft zij in het belang van haar opdrachtgever gehandeld en daarom niet in strijd met de Erecode gehandeld.

Makelaar had moeten terugtreden

De tuchtrechter begint haar beoordeling met de vaststelling dat makelaar X de woning voor zichzelf heeft gekocht. In beginsel is dat niet in strijd met de Erecode die voor NVM-Makelaars geldt. De makelaar moet zich bewust zijn van haar maatschappelijke functie en de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Wanneer een makelaar een direct eigen belang heeft moet zij hierover transparant zijn naar alle betrokken partijen. Dit betekent dat makelaar X zich als makelaar had moeten terugtrekken nadat zij haar interesse kenbaar maakte.

De tuchtrechter stelt vast dat makelaar X op 8 oktober 2018 haar interesse in de woning kenbaar heeft gemaakt. Dit was het moment geweest waarop zij zich had moeten terugtrekken. Zij heeft niet de transparantie in acht genomen die van een betrouwbaar en deskundig makelaar verwacht mag worden. Door dit niet te doen heeft makelaar X onzorgvuldig gehandeld. Met de handelwijze van makelaar X heeft zij niet alleen zichzelf maar ook de beroepsgroep in diskrediet gebracht.

Makelaar krijgt berisping vanwege niet transparant handelen

De tuchtrechter komt tot de conclusie dat de klacht van mevrouw A gegrond is. Makelaar X heeft niet de benodigde transparantie getoond in haar positie in het verkoopproces. Het onzorgvuldig handelen van X staat daarmee vast. De Raad van Toezicht legt makelaar X daarom een berisping op.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van Toezicht Zuid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant