Uitspraak: Makelaar dient duidelijke, ondubbelzinnige afspraken te maken

Makelaar B heeft aan meneer L en mevrouw C diensten verleend bij de verkoop van hun woning. Meneer R heeft, met bemiddeling van de aankoopmakelaar, de woning van meneer L en mevrouw C gekocht. Na het sluiten van de koopovereenkomst hebben makelaar B en de aankoopmakelaar overleg gevoerd over verschillende afspraken. Onder andere de sleuteloverdracht van de schuur, over de vervanging van een schuifdeur in de woning en over de betaling van € 3.000,- als zekerheid.  

Afspraken voor het vervangen van de schuifdeuren

De aankoopmakelaar en makelaar B hebben vervolgens regelmatig contact gehad over het vervangen van de schuifdeur(en). Uiteindelijk zijn zij overeengekomen dat de koper de partij mag kiezen voor het vervangen van de deuren. Ook zijn zij overeengekomen dat 50% van de kosten worden vergoed door de verkoper. Daarvoor wordt op de derdengeldenrekening van het makelaarskantoor € 3.000,- gestort. Het bedrag wordt op verzoek overgemaakt aan de koper na aantoning van de factuur.  

Factuur is in strijd met de gemaakte afspraken

De eindinspectie en eigendomsoverdracht heeft op 1 februari 2017 plaatsgevonden. In maart 2017 heeft de leverancier van de nieuwe schuifdeuren een factuur gestuurd aan meneer R. Deze factuur bedroeg € 5.566,48,- voor het leveren en plaatsen van de schuifdeuren, inclusief het afhangen en het glaswerk. Echter, het depot op de derdengeldenrekening van het makelaarskantoor van € 3.000,- is niet vrijgegeven. Volgens de opdrachtgevers is gehandeld in strijd met de gemaakte afspraken. Er zou maar één deur worden vervangen in plaats van twee. Meneer R heeft daarom zijn rechtsbijstandsverzekeraar ingeschakeld. Deze heeft een schikking getroffen met de opdrachtgevers. 

Vervolgens heeft meneer R een klacht ingediend bij de Stichting Tuchtrechtspraak NVM. De klacht houdt in dat makelaar B verschillende afspraken niet is nagekomen. Dit betreft onder andere de afspraak om aan meneer R de sleutel van de schuur eerder te overhandigen. Daarnaast heeft makelaar B geweigerd om het depot van € 3.000,- uit te betalen aan meneer R.   

Makelaar dient zorg te dragen voor duidelijke afspraken zonder misverstanden

Wat betreft de klacht over de sleutel, oordeelt de Raad van Toezicht dat de klacht ongegrond is. Makelaar B heeft bij de zitting toegelicht dat meneer L en mevrouw C bezwaar hebben gemaakt dat de sleutel aan meneer R zou worden afgegeven. Dit kan niet aan makelaar B worden aangerekend. Wat betreft de schuifdeur(en), stelt makelaar B dat hij niet tot uitbetaling van het depot is overgegaan, omdat er niet voldaan was aan de afspraken. Er zou maar één schuifdeur worden vervangen in plaats van twee.  

De Raad van Toezicht oordeelt dat makelaar B als deskundig NVM-makelaar er zorg voor dient te dragen dat afspraken tussen zijn opdrachtgevers en koper niet voor misverstand vatbaar zijn. Deze zorgplicht is makelaar B niet nagekomen. Makelaar B kan zich daarbij volgens de Raad van Toezicht niet verschuilen achter de aankoopmakelaar. Dit omdat de aankoopmakelaar uitdrukkelijk om een akkoordbevestiging van makelaar B heeft gevraagd. De klacht van meneer R is daarom in zoverre gegrond.  De Raad van Toezicht Oost verklaart dat makelaar B zijn zorgplicht heeft geschonden en legt aan makelaar B de straf van berisping op.  

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Raad van Toezicht lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant