Uitspraak: Nadat accountant tuchtrechtelijk is veroordeel geen sprake van automatische aansprakelijkheid

In 2014 heeft een registeraccountant een waarschuwing opgelegd als maatregel. De kamer kwam tot het oordeel dat de fundamentele beginselen waren geschonden. Tussen een woningstichting en een projectbureau was een geschil ontstaan over een mededeling met betrekking tot een vordering. De woningstichting heeft bij de kamer een klacht ingediend tegen de registeraccount en zijn werkgever. De rechtbank heeft de vordering echter afgewezen. Bij het verwijt dat sprake zou zijn van schending van de zorgvuldigheidsnorm is het niet voldoende te verwijzen naar de uitspraak van de tuchtrechter. Er moet alsnog een onderbouwing en toelichting worden gegeven en een causaal verband worden aangetoond.

De woningstichting was het niet eens met de beslissing en ging in beroep. De grieven die betrekking hebben op de beslissing van de rechtbank over onrechtmatig handelen van de accountant en het accountskantoor slagen niet. Daarnaast is het niet zo dat civielrechtelijke aansprakelijkheid automatisch of per definitie voortvloeit uit de tuchtrechtelijke veroordeling.

Het hof is van oordeel dat ook in hoger beroep onvoldoende is onderbouwd waarom onrechtmatig is gehandeld. Het hof overweegt daartoe dat dit tuchtrechtelijke verwijt neerkomt op het niet-toepassen van wederhoor. Ondanks dat de kamer een waarschuwing heeft opgelegd, omvat dit niet het verwijt dat inhoudelijk onjuiste mededelingen zijn gedaan. Het had op de weg gelegen om in hoger beroep alsnog deugdelijk te onderbouwen waarom de mededeling onjuist zou zijn geweest. Dit is niet gelukt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant