Uitspraak: Notaris 3 maanden uit ambt gezet door kwaliteitsrekening zonder verdere voorwaarden beschikbaar te stellen

In december 2013 is bij de notaris een akte gepasseerd waarbij door meneer K als bestuurder van Stichting S certificaten van aandelen in V.B.V. zijn geleverd aan X B.V. In januari 2014 heeft meneer K als bestuurder van V.B.V. een overeenkomst van geldlening ondertekend. X B.V. zou op grond van deze overeenkomst een leensom van € 750.000 verstrekken. In april 2014 is voor een leensom van € 750.000,- opnieuw een overeenkomst van geldlening ondertekend.  Op deze datum is er ook opnieuw en akte gepasseerd bij de notaris tot levering van certificaten van aandelen in V.B.V. aan meneer K.

Bedrijf stort bijna € 2 miljoen op kwaliteitsrekening van notaris

De leensom van € 750.000,- zoals is genoemd in de overeenkomst van januari 2014 is door X B.V. in twee delen betaald. Het eerste deel is rechtstreeks aan V.B.V. betaald. Het tweede deel van de lening is via de kwaliteitsrekening van de notaris betaald. De tweede leensom van € 750.000 is door X B.V. in mei 2014 in één keer betaald op de kwaliteitsrekening van de notaris.

In december 2014 heeft X B.V. een bedrag van € 868.000,- op de kwaliteitsrekening van de notaris gestort. Van dit bedrag is € 618.000,- nog dezelfde dag op de rekening van X B.V. teruggestort. Het restantbedrag van € 250.000,-  is door de notaris in opdracht van meneer K in delen uitbetaald aan V.B.V. en V.N.V. Per brief van 5 november 2015 heeft advocaat Y namens X B.V. de notaris aangesproken op het feit dat de notaris € 250.000,- op uitsluitende instructie van meneer K en zonder toestemming van X B.V. aan V.B.V. en V.N.V. heeft uitbetaald. De notaris heeft per email aan advocaat Y laten weten dat het bedrag destijds ‘als lening is verstrekt aan V.B.V. om de vennootschap in staat te stellen voort te gaan met haar bedrijfsvoering’.

Notaris zou geldbedragen hebben ontvangen zonder dat dit verband houdt met zijn werkzaamheden

X B.V. heeft vervolgens een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. De notaris zou onzorgvuldig hebben gehandeld. De klacht bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bevat de klacht dat de notaris geldbedragen heeft ontvangen op zijn kwaliteitsrekening zonder dat dit verband houdt met zijn werkzaamheden als notaris. Het tweede onderdeel bevat de klacht dat de notaris zonder opdracht van de rechthebbende en zonder de onderliggende rechtsverhouding te verifiëren geldbedragen ten laste van de kwaliteitsrekening uitbetaald heeft aan derden.

De notaris stelt dat de bedragen door X B.V. werden betaald voor een door partijen voorgenomen vastgoedproject. Daarbij trad X B.V. op als geldschieter. De Kamer constateert dat er geen discussie bestaat over het feit dat er € 868.000,- op de kwaliteitsrekening van de notaris is gestort zonder dat hier een overeenkomst aan ten grondslag lag. De enkele omstandigheid dat X B.V. in de maanden voorafgaand aan de betaling van € 868.000,- ook al geld op de rekening van de notaris heeft gestort maakt dit niet anders. Voor deze stortingen waren wel leningsovereenkomsten opgesteld, maar deze kunnen de storting en aanhouding van de bedragen van € 868.000,- en € 250.000,- niet van een rechtsgrond voorzien. De Kamer is daarom van oordeel dat de notaris zijn kwaliteitsrekening niet voor dit geldverkeer had mogen gebruiken en verklaart de klacht gegrond.

Notaris had bij bedrijf moeten informeren of zij als rechthebbende akkoord was met uitbetaling

Wat betreft het tweede klachtonderdeel stelt de Kamer in de eerste plaats vast dat wat betreft de uitbetaling van het bedrag van € 250.000,- van de kwaliteitsrekening niet is gebleken dat de notaris over voldoende duidelijke informatie beschikte. De notaris had daarom bij X B.V. moeten informeren of zij als rechthebbende met de uitbetaling van het bedrag akkoord was. De Kamer oordeelt dat het enkele feit dat X B.V. statutair bestuurder was van de begunstigde vennootschap geen aan aanleiding had mogen vormen voor de notaris om zonder nader onderzoek ervan uit te gaan dat X B.V. dus met de door meneer K opgedragen uitbetaling akkoord zou zijn. De notaris heeft er echter toch voor gekozen om tot uitbetaling over te gaan. Daardoor is de notaris lichtvaardig afgegaan op de informatie van één kant. De Kamer acht ook dit klachtonderdeel gegrond.

Naar het oordeel van de Kamer weegt het feit dat de notaris zonder verdere voorwaarden te stellen zijn kwaliteitsrekening beschikbaar heeft gesteld voor geldstromen tussen partijen, om vervolgens bedragen op instructie van één van deze partijen door te storten zwaar. Hierdoor heeft de notaris de geboden van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en zorgvuldigheid van de notariële dienstverlening ernstig verwaarloosd, aldus de Kamer. De Kamer legt de notaris daarom, vanwege de aard en de ernst van de tekortkomingen, de maatregel van drie maanden schorsing uit het ambt op.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant