Notaris brengt verschillende tarieven in rekening bij overdracht van een woning en krijgt een waarschuwing - Zorgplicht Advocaten

Zorgplicht Advocaten

Notaris brengt verschillende tarieven in rekening bij overdracht van een woning en krijgt een waarschuwing

In februari 2018 hebben mevrouw A en mevrouw K een koopovereenkomst gesloten voor en woning uit de nalatenschap van hun moeder. De kopers van de woning hebben de notaris aangewezen om zorg te dragen voor de overdracht van de woning. De kosten voor de overdracht komen volgens de koopakte voor rekening van de koper. Een medewerker van het notariskantoor waar de notaris werkzaam is heeft daarom in vooraf een vragen- en tarievenlijst verzonden. Mevrouw A heeft deze vragen- en tarievenlijst voor akkoord getekend en retour gezonden.

Notaris brengt hogere tarieven in rekening dan is overeengekomen bij de overeenkomst

In april 2018 heeft mevrouw A de nota ontvangen. De tarieven die werden gebruikt in de nota kwamen niet overeen met de tarievenlijst. Mevrouw A heeft daarom contact opgenomen met het notariskantoor. Een medewerkster van het notariskantoor heeft haar vervolgens bericht dat notarissen vrij zijn hun tarieven zelf te bepalen. Mevrouw A en mevrouw K hebben vervolgens een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. De notaris heeft volgens mevrouw A en mevrouw K ten onrechte tarieven van € 18 en € 27,50 in rekening gebracht. Daarnaast heeft de notaris ten onrechte € 75 in rekening gebracht voor het opvragen van een aflosnota.

De notaris heeft vervolgens nog € 265 in rekening gebracht als onderzoekskosten naar de vererving van de woning. Ook dit is volgens mevrouw A en mevrouw K onterecht. De notaris stelde dat deze kosten gemaakt diende te worden omdat hij niet mag afgaan op aktes van een collega-notaris. Uit jurisprudentie blijkt echter dat een notaris mag afgaan op de juistheid van wat in andere notariële aktes staat vermeld. Als laatste stellen mevrouw A en mevrouw K dat de notaris ten onrechte € 10 in rekening heeft gebracht voor de doorhaling van de hypotheek. Het kadaster brengt immers geen kosten in rekening voor de inschrijving van een royementsakte.

Notaris: tarieven zijn vermeld op internet, daardoor zijn tarieven transparant

Volgens de notaris staat zijn kantoor bekend als ‘een van de meest transparante kantoren wat tarieven betreft’. Dit omdat de tarieven zijn vermeld op internet. De Kamer is het hier echter niet mee eens. De tarievenlijst vermeldt de meest voorkomende werkzaamheden. Het is echter vooraf niet duidelijk welke tarieven daadwerkelijk in rekening zullen worden gebracht. De tarieven worden pas bekend op de nota van afrekening.

Ten aanzien van de hypothecaire inzage en het opvragen van de zakelijke lasten heeft de Kamer overwogen dat indien in een koopakte is overeengekomen dat de kosten voor rekening van de koper komen partijen mogen verwachten dat kosten waarvan niet in de koopakte is vermeld dat deze voor rekening van één van beide partijen komen in hun geheel voor rekening van de koper zullen komen. De notaris stelde echter dat deze kosten voor rekening van de verkoper diende te komen omdat de recherche uitsluitend in belang van de verkoper is. De Kamer deelt dit standpunt echter niet. De recherche is ook in het belang van de koper om zeker te stellen dat hij de onbezwaarde eigendom van de woning verkrijgt. Wat betreft de kosten voor het opvragen van de zakelijke lasten is de Kamer daarom van oordeel dat mevrouw A en mevrouw K mochten verwachten dat deze kosten voor rekening van de kopers zouden komen.

De Kamer verklaart de klacht van mevrouw A en mevrouw K deels gegrond ten aanzien van het in rekening brengen van kosten voor het opvragen van de zakelijke lasten en kadastrale en hypothecaire inzage. De Kamer heeft de notaris al eerder een waarschuwing opgelegd voor het in rekening brengen van deze kosten aan de verkoper. De Kamer is van oordeel dat de maatregel van waarschuwing ook in dit geval passend en geboden is. Echter, zij vermeld daarbij dat bij een (eventueel) volgende klacht over het in rekening brengen van deze kosten de Kamer over zal gaan tot het opleggen van een strengere maatregel.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Laatste Tweets

Welkom bij Zorgplicht Advocaten!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van deze website te analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en advertenties binnen uw profiel te plaatsen. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.