Uitspraak: Notaris dient de koopsom in het depot te houden indien er sprake is van frauduleuze handelingen

K heeft een appartement, dit appartement is verdeeld in appartementsrechten. Na een achterstand van € 33.428,64 aan servicekosten heeft K de notaris verzocht het appartementsrecht te veilen. Deze veiling vond plaats op 17 juni 2015 en leverde als hoogste bod € 5.000,- op. Op 9 december 2015 vond er een tweede veiling plaats. De achterstand bedroeg toen € 34.571,52. De veilingopbrengst bedroeg € 20.000,-. Na het transport heeft de notaris een bedrag aan servicekosten ingehouden van € 2.857,20. Eén dag voor de veiling stuurt de gemachtigde van K, meneer N een e-mail aan het notariskantoor waarin hij stelt dat het beter is als er geen geld wordt overgemaakt aan de bij de notaris bekende bankrekening.

In april 2016 heeft de notaris vervolgens een brief gekregen van Nedland Gerechtsdeurwaarders waarin hij in gebreke wordt gesteld en wordt gesommeerd een vordering te voldoen. De notaris wijst deze vordering af. Hij is van mening dat zeer ernstige onregelmatigheden met het bestuur en de middelen van K zijn. Hij stelt dat hij als notaris geen medewerking kan verlenen aan frauduleuze handelingen.

Notaris schendt zorgplicht door de koopsom niet in zijn depot te houden, aldus de klager

K heeft een klacht ingediend bij de Kamer voor het notariaat. De notaris heeft maanden na het transport pas het standpunt ingenomen dat er sprake was van ernstige onregelmatigheden en/of frauduleuze handelingen. Hij diende de koopsom van het appartementsrecht in het depot te houden. In plaats daarvan heeft de notaris slechts € 2.857,20 aan servicekosten ingehouden en de rest uitbetaald aan de verkoper. Hij heeft dan ook geen deugdelijke grond voor zijn beweringen. Volgens K heeft de notaris zijn zorgplicht geschonden.

Bij het beoordelen van de klacht dient de Kamer te kijken of de notaris heeft gehandeld in strijd met een tuchtnorm. De Kamer is van oordeel dat de notaris de koopprijs in het depot diende te houden. Nu de notaris zijn twijfels had over de werkwijze van K heeft hij verschillende malen informatie opgevraagd. Volgens het Kamer van Koophandel register was meneer Z de bestuurder van K. De notaris heeft meerdere malen een nadere toelichting gevraagd aan meneer Z. Toen de notaris geen reactie mocht ontvangen van meneer Z heeft de notaris het bedrag overgemaakt aan K. De reden waarom de notaris pas laat het standpunt heeft ingenomen dat er ernstige onregelmatigheden dan wel frauduleuze handelingen plaatsvonden bij K is omdat hij volgens zijn eigen overtuiging met een onbetrouwbare partij te maken had. De kamer oordeelt uiteindelijk dat ondanks dat de notaris de koopprijs in het depot diende te houden en dat de uitspraken van de notaris wellicht onnodig grievend zijn het handelen van de notaris niet onbegrijpelijk is gezien de omstandigheden. De klacht van K wordt ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant