Uitspraak: Notaris heeft dossier na ruim 13 jaar nog niet afgewikkeld, Kamer legt maatregel van berisping op

In mei 2004 is meneer E overleden. Notariskantoor A heeft vervolgens aan de echtgenoot van mevrouw K laten weten dat zij belast waren met de afwikkeling van de nalatenschap van meneer E. De echtgenoot van mevrouw K is een zoon van een vooroverleden broer van meneer E. Meneer E had geen echtgenote en/of kinderen en had ook geen testament op laten stellen. In juli 2005 heeft een medewerkster van notariskantoor A aan de echtgenoot van mevrouw K laten weten dat het saldo van de nalatenschap ongeveer € 6.000,- bedroeg. Van dit bedrag diende de notariskosten nog te worden voldaan. De echtgenoot van mevrouw K was voor 1/18e deel gerechtigd tot de nalatenschap.

Erfgenaam schakelt Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in voor bemiddeling

Mevrouw K en haar echtgenoot hebben hierna ieder jaar telefonisch contact gehad met het notariskantoor om te informeren naar de stand van zaken wat betreft de afwikkeling. In oktober 2013 heeft een kandidaat-notaris aan de echtgenoot van mevrouw K laten weten dat hij de werkzaamheden zou beëindigen en €122,63 zou overmaken aan de echtgenoot van mevrouw K. Dit bedrag heeft hij echter nooit ontvangen. In maart 2014 heeft een notaris laten weten dat het volledige saldo van € 6.886,31 nog aanwezig was op de derdengeldenrekening van notariskantoor A. Dit omdat één van de erfgenamen van meneer E is overleden. Echter, een duidelijke reactie bleef uit. Mevrouw K en haar echtgenoot hebben daarom de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna: “KNB”) ingeschakeld voor bemiddeling.

In februari 2016 heeft de notaris aan de KNB laten weten dat de nalatenschap op korte termijn wordt opgepakt en afgehandeld door de notaris. De notaris biedt daarbij haar verontschuldigingen aan voor de vertraging. Mevrouw K heeft vervolgens diverse bezwaren kenbaar gemaakt aan de notaris. Hier heeft zij echter geen reactie op mogen ontvangen. De KNB heeft de notaris nog drie keer verzocht schriftelijk te reageren op de bezwaren van mevrouw K. Ook hier heeft de notaris niet op gereageerd. De KNB heeft vervolgens aan mevrouw K laten weten dat zij niets meer voor haar konden betekenen. Als alternatief stelde de KNB voor dat mevrouw K een officiële klacht in kon dienen bij de Kamer voor het Notariaat.

Notaris doet meerdere toezeggingen over afwikkeling dossier, maar komt deze niet na

Mevrouw K heeft vervolgens in juli 2016 een klacht ingediend tegen de notaris bij de Kamer voor het Notariaat. De notaris heeft in haar verweerschrift aangegeven dat zij in september zorg zal dragen voor het dossier. Deze toezegging is de notaris echter niet nagekomen. Ook heeft de notaris niet gereageerd op telefonische verzoeken of e-mails van mevrouw K. In december 2017 heeft de notaris aan mevrouw K en haar echtgenoot laten weten dat het dossier medio februari 2018 zou worden afgehandeld. De notaris is ook deze toezegging niet nagekomen. Mevrouw K verwijt de notaris dat zij niet heeft gehandeld zoals van een goed notaris mag worden verwacht. De notaris stelt dat zij de moed, energie en concentratie niet had om te communiceren met mevrouw K en haar echtgenoot.

Volgens de notaris bedraagt het saldo van de nalatenschap iets meer dan € 2.000,-. Het gaat dus om het uitkeren van zeer kleine bedragen gezien het aantal erfgenamen. De notaris heeft verre van voortvarend gehandeld in de afwikkeling van het dossier, aldus de Kamer. De notaris heeft niet of nauwelijks gereageerd op verzoeken van mevrouw K en haar echtgenoot om informatie te verstrekken. Als de notaris reageerde op de verzoeken deed zij steeds toezeggingen die zij vervolgens niet na kwam. De Kamer oordeelt daarom dat de klacht gegrond is.

De notaris stelde dat de klachtwaardige handelingen werden veroorzaakt door problemen in de privésfeer. De Kamer oordeelt echter dat deze problemen de handelwijze van de notaris niet minder klachtwaardig maken. Van een notaris mag worden verwacht dat zij professioneel handelt. Indien de notaris het dossier niet zelf kon behandelen door persoonlijke problemen had zij het dossier moeten overdragen aan een ander. Dat zij dit niet heeft gedaan zorgt ervoor dat de notaris klachtwaardig heeft gehandeld. De Kamer acht de maatregel van berisping passend en geboden.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant