Uitspraak: Notaris maakt geen melding van storting van ruim € 1,3 miljoen op derdengeldenrekening en wordt tuchtrechtelijk veroordeeld

In maart 2012 heeft een notaris meneer K advies gegeven over een opgestelde koopovereenkomst. Meneer K wilde een villa in Thailand kopen. Voor deze koop is een koopovereenkomst genaamd ‘property sale and purchase & assignment and novation agreement’ opgesteld. Op 15 maart 2012 heeft meneer K aan de Notaris advies gevraagd over deze koopovereenkomst. Op 18 maart 2012 heeft de echtgenoot van meneer K, mevrouw K, de koopovereenkomst getekend. Eén week later is er een kopie van de koopovereenkomst verstrekt aan de Notaris. De koper was dus gewijzigd van meneer K naar mevrouw K.

Derde stort ruim € 1,6 miljoen euro op derdengeldenrekening van notaris

Uit het dossier blijkt dat er verschillende banktransacties hebben plaatsgevonden voordat de koopovereenkomst werd gesloten. Op 5 maart 2012 heeft meneer Y € 1.376.000,- op de derdengeldenrekening van de Notaris gestort. Twee dagen later heeft de Notaris € 200.000,- overgemaakt aan meneer Z en € 580.000,- aan meneer K. Op 8 maart heeft meneer Y nog een bedrag van € 237.000,- op de derdengeldenrekening van de Notaris gestort. Op 9 maart 2012 heeft de Notaris vervolgens € 33.000,- overgemaakt aan meneer K en € 800.000,- aan meneer X.

In november 2016 is het Bureau Financieel Toezicht (hierna: “het BFT”) een onderzoek gestart op het kantoor van de notaris. Het BFT had een signaal ontvangen dat de Notaris mogelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar had gehandeld bij de door hem verrichte werkzaamheden bij de aankoop van de villa in Thailand door mevrouw K. In december 2017 heeft het BFT een tuchtklacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. Volgens het BFT heeft de notaris gelden via zijn derdengeldenrekening laten lopen zonder dat er sprake was van notariële werkzaamheden. De Notaris heeft daarnaast onvoldoende cliëntenonderzoek gedaan naar de betrokken personen. Ook heeft de Notaris geen melding gemaakt van de geconstateerde ongebruikelijke transactie. Hierdoor heeft de Notaris meerdere artikelen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme overtreden.

Kamer: had hogere mate van zorgvuldigheid van notaris mogen worden verwacht

Volgens de Kamer is de derdengeldenrekening een bijzondere bankrekening die enkel bestemd is voor gelden die de notaris in verband met zijn werkzaamheden voor derden onder zich neemt. Een handelstransactie zoals in deze zaak waaraan geen notariële werkzaamheden zijn verbonden hoort niet via de derdengeldenrekening van de notaris te lopen. De Notaris heeft toegestaan dat de partijen bij de onroerend goed transactie in Thailand zijn derdengeldenrekening hebben gebruikt zonder dat er notariële werkzaamheden plaatsvonden. De gelden van de derdengeldenrekening heeft de Notaris vervolgens overgemaakt naar de personen zoals hem is opgedragen. Dit heeft hij echter gedaan zonder dat hij heeft beoordeeld of er uit hoofde van de WWFT een verscherpt cliëntenonderzoek had moeten worden verricht.

Toen de notaris ruim € 1,3 miljoen overgemaakt kreeg van meneer Y had hij meer onderzoek moeten doen. Van de Notaris had een hogere mate van zorgvuldigheid worden verwacht. Het ontvangen bedrag was veel hoger dan de koopsom van het gekochte onroerend goed in Thailand. De Notaris had enkel de naam en het telefoonnummer van meneer Y opgevraagd bij meneer K. Dit is onvoldoende. Ook had de Notaris melding moeten maken van deze ongebruikelijke transactie. De Kamer acht de klacht daarom gegrond. Door het handelen van de Notaris is onvoldoende zekerheid geboden en is het in een notaris te stellen vertrouwen ernstig beschaamd. De Kamer acht de maatregel van berisping in deze zaak passend en geboden.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant