Uitspraak: Notaris ondanks bijzondere zorgplicht niet aansprakelijk voor niet verlenen van finale kwijting

Meneer Z is op 20 november 2007 een geregistreerd partnerschap aangegaan in gemeenschap van goederen met mevrouw A. Kort na het aangaan van dit geregistreerd partnerschap diende deze beëindigd te worden op verzoek van beide partijen. Op 22 augustus 2008 is er een beëindigingsovereenkomst gesloten ten overstaan van notaris X en op 3 september 2008 is het geregistreerde partnerschap ontbonden. De akte van verdeling en levering van de woning, de verzekeringspolis, de inboedelgoederen en de overige goederen zijn op 24 november 2008 opgemaakt en ondertekend.

Een paar maanden later, in januari 2009, is notaris X overleden. Notaris Y heeft zijn praktijk voortgezet. In 2013 is de vader van meneer Z overleden. Zijn moeder was in 1987 al overleden. Tijdens het verdelen van de nalatenschap van de ouders tussen meneer Z en zijn broers werd door notaris Y een onverdeeld aandeel in de nalatenschap van zijn moeder ontdekt. Dit zou nog verdeeld moeten worden tussen mevrouw A en meneer Z. Meneer Z diende nog € 10.000,- te voldoen aan mevrouw A.

Notaris schendt zorgplicht volgens meneer Z en vordert € 16.490,- schadevergoeding

Meneer Z heeft vervolgens een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank en een verklaring voor recht gevorderd dat het notariskantoor waar notaris X werkzaam was (hierna: “Notariaat X”) aansprakelijk is voor de door hem geleden schade. Daarnaast heeft Meneer Z gevorderd dat Notariaat X binnen 14 dagen na het vonnis € 16.490,- betaald aan meneer Z ter vergoeding van de geleden schade. Volgens meneer Z heeft notaris X niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame notaris mag worden verwacht. Allereerst heeft notaris X onvoldoende onderzoek gedaan naar de omvang van de gemeenschap van goederen en meneer Z en mevrouw A hierover onvoldoende geïnformeerd. Daarnaast heeft notaris X nagelaten om in de beëindigingsovereenkomst op te nemen dat partijen niets meer van elkaar te vorderen hadden en elkaar algehele en finale kwijting verleenden. Dit leidt tot de conclusie van meneer Z dat notaris X een beroepsfout heeft gemaakt waardoor hij schade heeft geleden. Deze bestaat uit € 10.000,- voor de betaling aan mevrouw A, € 490,- aan extra notariskosten en € 6.000,- aan advocaatkosten.

De kantonrechter oordeelt dat een notaris een bijzondere zorgplicht heeft. Dit houdt in dat de notaris de zorgvuldigheid in acht dient te nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Uit de aantekeningen van notaris X tijdens het gesprek over de beëindigingsovereenkomst blijkt dat meneer Z en mevrouw A geen aanspraak wilde maken op alimentatie of pensioen en dat de gemeenschappelijke bankrekening reeds was opgeheven. Ook was de inboedel al verdeeld. Er staat niet vast dat het onverdeelde aandeel van de nalatenschap van de moeder van meneer Z ter sprake is gekomen. Het moet daarentegen duidelijk zijn geweest voor notaris X dat beide partijen een finale regeling wilden treffen.

Meneer Z heeft niet voldaan aan zijn stelplicht, vordering wordt afgewezen

De kantonrechter is echter van oordeel dat er onvoldoende is gebleken dat meneer Z tegenover mevrouw A een verplichting had om die € 10.000,- te betalen. Doordat meneer Z niet voldoende heeft aangetoond dat hij geen andere keus had dan € 10.000,- betalen aan mevrouw A en hij ook geen inzicht heeft gegeven in de grootte van zijn aandeel in het nalatenschap van zijn moeder oordeelt de kantonrechter dan ook dat hij niet heeft voldaan aan zijn stelplicht. De kantonrechter ziet geen reden om meneer Z nog een extra termijn te geven zodat hij nadere bewijzen kan aanleveren. De vordering van meneer Z wordt dan ook afgewezen.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de rechtbank Limburg.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw notaris uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant