Uitspraak: Notaris schendt zorgplicht door vennootschap op te richten terwijl oprichter onder bewind stond

Meneer X is door de rechtbank Overijssel in augustus 2014 onder bewind gesteld wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden. Daarbij is Schuldhulp Oost Nederland B.V. (hierna: “Schuldhulp”) als bewindvoerder benoemd. Begin 2016 is Schuldhulp geïnformeerd over het feit dat meneer X na onderbewindstelling, een bedrijf heeft opgericht. Een BV genaamd Business Centre B.V. Meneer X was enig aandeelhouder en bestuurder van dit bedrijf.

Notaris passeert akte van oprichting bedrijf terwijl oprichter onder bewind is gesteld

Business Centre B.V. heeft Basta!Kappers overgenomen en de oprichtingsakte is door de notaris verleden. Schuldhulp is hier echter pas achteraf van op de hoogte gesteld. Pas toen er sprake was van financiële problemen bij Basta!Kappers. Schuldhulp heeft daarom in maart 2016 geprobeerd telefonisch contact op te nemen met de notaris. Schuldhulp heeft toen een terugbelverzoek achtergelaten. In april 2016 heeft Schuldhulp naar aanleiding hiervan een e-mail ontvangen van de raadsvrouw van de notaris. Daarin heeft zij meegedeeld dat de notaris heeft geconstateerd dat meneer X bekwaam was rechtshandelingen te verrichten en dat hij de rekening van de notaris niet zelf betaald heeft.

Schuldhulp heeft vervolgens een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. Zij stelt dat de notaris niet aan haar notariële zorgplicht heeft voldaan. Zij had moeten onderzoeken of meneer X onder bewind was gesteld. Hij mag namelijk als onder beschermingsbewind gestelde geen rechtshandelingen verrichten. Schuldhulp had meneer X al eerder gewaarschuwd dat hij geen bedrijf mocht oprichten, aangezien dit in het verleden al een faillissement had opgeleverd. Daarnaast had de notaris de factuur voor het oprichten van het bedrijf aan Schuldhulp moeten richten, nu zij het vermogen van meneer X beheert. De notaris is daarentegen van mening dat meneer X wel handelingsbekwaam was. Daarnaast beroept de notaris zich op haar geheimhoudingsplicht.

Notaris mocht niet zonder medewerking van de bewindvoerder handelen

Tijdens de zitting heeft de notaris verklaart dat zij vóór oprichting van Business Centre B.V., het openbare register heeft geraadpleegd en heeft geconstateerd dat er sprake was van een beschermingsbewind. Zij heeft vervolgens met meneer X afgesproken dat hij zelf Schuldhulp op de hoogte zou brengen van de oprichting van de onderneming. Bij de oprichting is slechts één aandeel uitgegeven voor € 1,-.

Meneer X zou zijn werknemers hebben verteld dat Schuldhulp akkoord is gegaan met de oprichting van de onderneming. Echter, meneer X heeft Schuldhulp expres niet op de hoogte gesteld. Dit omdat Schuldhulp hem had gewaarschuwd dat hij geen bedrijf meer op mocht richten. De hoofdregel is dat meneer X door het bewind handelingsonbevoegd is en dus alleen met medewerking van de bewindvoerder bijvoorbeeld een onderneming kan oprichten. De Kamer oordeelt dat de notaris moet hebben gezien dat het bewind was ingesteld wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden. Daardoor kunnen crediteuren zijn benadeeld. Een notaris dient zich te realiseren dat mensen zoals meneer X vaak worden misbruikt als ‘katvanger’. Daardoor komt ook de mogelijkheid van bestuurdersaansprakelijkheid nadrukkelijk in beeld. De notaris kan dan ook niet zonder medewerking van de bewindvoerder handelen.

De notaris had meneer X moeten vragen om een verklaring van de bewindvoerder over te leggen, waaruit blijkt dat deze akkoord ging met de oprichting van de besloten vennootschap. Door in plaats daarvan meneer X zelf Schuldhulp in te laten lichten over de oprichting van de onderneming, heeft de notaris volgens de Kamer niet voldaan aan haar zorgplicht. De kamer acht de klacht gegrond en legt de notaris een berisping op.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris of accountant. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant