Uitspraak: Notaris tast vertrouwen in notarisambt aan door partijdig te handelen en wordt één week geschorst

Op 20 december 2001 is meneer V overleden. Meneer V heeft zijn echtgenote en zijn twee kinderen als zijn enige erfgenamen achtergelaten. Tien jaar later is de nalatenschap van meneer V echter nog steeds niet verdeeld. Dit door onenigheid tussen zijn kinderen. Eén van de kinderen, mevrouw Z, is samen met haar echtgenoot van mening dat zij zijn benadeeld bij een aandelentransactie die in 2004 heeft plaatsgevonden. De echtgenoot van mevrouw Z verkocht bij deze transactie zijn aandelen aan de echtgenote van meneer V (hierna: “moeder”) en de zus van mevrouw Z (hierna: “mevrouw K”). Vanaf 2011 tot en met 2015 is er meerdere keren overleg geweest tussen de adviseurs van moeder, mevrouw K en mevrouw Z. De notaris is bij deze overleggen als adviseur van mevrouw Z opgetreden.

Moeder zou woning zonder inbreng van de waarde aan haar dochter legateren

Naar aanleiding van deze overleggen is er in 2015 een concept-vaststellingsovereenkomst opgesteld door de accountant. Daarbij zijn als partijen onder andere mevrouw K, moeder en mevrouw Z vermeld. In één van de artikelen van de concept-vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de moeder in haar testament zou opnemen dat haar woning zonder inbreng van de waarde aan mevrouw Z werd gelegateerd. Deze concept-vaststellingsovereenkomst is echter nooit getekend.

In mei 2016 is er nog een bespreking geweest tussen moeder en een kandidaat-notaris. Deze kandidaat-notaris was ook werkzaam bij het kantoor van de notaris. Tijdens dit gesprek zijn er verschillende wijzigingen in het testament van moeder besproken. In juni 2016 heeft de moeder een tweede bespreking gehad met de notaris. Nog dezelfde dag heeft de moeder, ten overstaan van de notaris, haar testament opgemaakt. In het testament heeft moeder de woning aan mevrouw Z gelegateerd en haar daarbij benoemd tot executeur. De moeder is op 7 januari 2017 overleden.

Notaris heeft gedragsregels en protocollen ter voorkoming van misbruik van ouderen niet nageleefd

Mevrouw K heeft vervolgens een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. Volgens mevrouw K was moeder de laatste jaren slecht in staat haar belangen te behartigen. Zij had daarom een vertrouwenspersoon. De invloed van mevrouw Z bij het opmaken van het testament was volgens mevrouw K aanzienlijk. Daarbij heeft de notaris de betreffende signalen onvoldoende onderkend. De notaris is onvoldoende voorzichtig geweest en heeft de gedragsregels en protocollen, die gelden om misbruik van ouderen te voorkomen, niet (goed) nageleefd. Daarnaast twijfelt mevrouw K aan de onafhankelijkheid van de notaris, omdat hij bij de aandelentransactie in 2004 als partijnotaris van mevrouw Z heeft opgetreden. De notaris heeft volgens mevrouw K niet gehandeld zoals van een onpartijdige, redelijk bekwame en redelijk handelende notaris mag worden verwacht.

In artikel 22 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (hierna: “Vbg”) is bepaald dat een notaris geen akten mag passeren waarvan hij of een kantoorgenoot als partijadviseur van een van de partijen betrokken is geweest. Dit mag enkel indien alle betrokkenen daarmee instemmen. Bij de aandelentransactie in 2004 was moeder indirect partij. Door deze transactie is er bij de afwikkeling van de nalatenschap van meneer V een conflict ontstaan tussen mevrouw K en mevrouw Z. Bij dit conflict heeft de notaris mevrouw Z bijgestaan. Gelet op artikel 22 Vbg had de notaris het testament van moeder niet mogen passeren.

Kamer: onpartijdigheid is één van de kernwaarden van het notarisambt

Juist doordat de notaris eerder als partijadviseur van mevrouw Z betrokken is geweest bij de concept-vaststellingsovereenkomst heeft hij niet meer objectief kunnen beoordelen of de wil van moeder tot uiting kwam in haar testament. De notaris heeft tijdens de zitting aangegeven dat hij zich bewust was van dit tegenstrijdige belang. Volgens de Kamer had de notaris moeder daarom moeten doorverwijzen naar een andere notaris die niet verbonden was aan zijn kantoor. Door dit na te laten heeft de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De Kamer acht de klacht gegrond. Volgens de Kamer is onpartijdigheid één van de kernwaarden van het notarisambt. Door het handelen van de notaris heeft hij deze kernwaarde geschonden en het vertrouwen in het notarisambt aangetast. De Kamer acht daarom de maatregel van schorsing uit het ambt voor de duur van één week passend.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant