Uitspraak: <strong>RA krijgt doorhaling van een maand voor het aanvragen van onterecht NOW-steun</strong>

De Accountantskamer heeft een RA die onterecht NOW-steun heeft aangevraagd een tijdelijke doorhaling van een maand opgelegd. De klacht kwam van zijn voormalig partner, een AA met wie hij in een juridische strijd is verwikkeld over de afhandeling van hun samenwerking. De Accountantskamer oordeelde dat de aanvragen voor NOW- en TVL-uitkeringen door de RA werden toegepast met vakbekwaamheid en dat hij daarom getoetst kon worden aan de VGBA.

Ten onrechte corona steun aangevraagd

De AA klaagde dat de RA ten onrechte corona steun had aangevraagd en bij de waardering van de aandelen van de AA een onjuiste voorstelling van zaken had gegeven door in eerste instantie niet de ontvangen steun op te geven. De Accountantskamer stelt voorop dat de RA de NOW- en TVL-uitkeringen aanvroeg voor zijn eigen onderneming en er sprake is van een professionele dienst. Ook kan de Accountantskamer niet volgen dat de RA geen informatie heeft verstrekt, omdat er nog een civiele procedure loopt tussen beide kemphanen.

Onprofessioneel gehandeld

Daarmee heeft hij gehandeld in strijd met het beginsel van professionaliteit, aangezien er voor accountants een specifieke rol weggelegd is met betrekking tot de corona steunmaatregelen. Bij gebrek aan een deugdelijk verweer moet worden aangenomen dat de RA ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op NOW-uitkeringen. De AA krijgt geen gelijk met zijn klacht over de opzettelijk te lage prognose, omdat de peildatum voor de prognose 1 januari 2021 was en toen waren er nog geen aanvragen voor NOW- en TVL-uitkeringen ingediend.

De Accountantskamer legt een tijdelijke doorhaling van een maand op vanwege het ten onrechte aanvragen van NOW-uitkeringen en het niet willen geven van enige openheid van zaken. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de accountant een specifieke rol heeft bij het eerlijk gebruik van de beschikbare regelingen.

Zorgplicht Accountant

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant